Služby klientům


Následná péče

Cílem této služby je podpořit Vás v období přechodu z léčby do běžného života. Pomáháme, při dosahování a udržení změn vedoucích ke zvyšování spokojenosti Vás i Vaší rodiny. Program Následná péče Renadi je koncipován na dobu 6-12 měsíců.

Pro koho je služby určena

  • uživatele legálních návykových látek: alkoholu, návykových léků či pro gamblery, kteří již prošli jinými formami pomoci a léčby (tj. absolvování 3 měsíční ústavní protialkoholové léčby, nejčastěji v psychiatrických nemocnicích,či ambulantní léčby, resp. terapeutické komunity).
  • osoby od 12ti let věku.
  • osobám s duální diagnózou - psychiatrickým onemocněním v kombinací se závislostí
  • příbuzným a blízkým.

Nabízíme

  • Podpůrná doléčovací skupina v délce trvání 6 měsíců
  • Individuální terapie
  • Spolupráce s rodinou nebo partnerem formou pravidelných společných terapeutických sezení
  • Spolupráce s psychiatrem (jednorázové vyšetření, pravidelné konzultace, farmakoterapie)
  • Sociální poradenství (poradenství a sociální práce v oblastech jako je hledání práce, bydlení, dluhy, finanční nouze, vyřizování sociálních dávek a důchodů, trestně právní oblast, case management, asistence, aj.)

Otevírací doba

Po: - Pá: 9:00 - 17:00

Jak se objednat

Je nutné se předem objednat – telefonicky nebo emailem. Není potřeba žádné doporučení. Služby ambulantní léčby jsou pro Vás bezplatné. Jsou hrazeny z veřejných zdrojů a grantů, které mají za cíl pomáhat lidem, kteří se potýkají s problémy z okruhu závislosti.

Kontakt

Bratislavská 2, 3.patro, Brno 602 00
Telefon: 605 329 892, 539 011 302
e-mail: info@renadi.cz

Kapacita

V jeden moment se můžeme věnovat jednomu klientovi, proto je nutné se předem objednat.

Stáhněte si Veřejný závazek Následné péče ZDE

© 2017 - 2018 Renadi, o.p.s All Rights Reserved

Facebook   You Tube

Web vznikl za podpory statutárního města Brna.

foto: atomicbee.cz