Služby klientům


Možnosti pomoci

Proč si říct o pomoc

Nebýt na dřinu sám.
Když už člověk sám na trápení nestačí, tak si nechá pomoci.
Jiný pohled, zvnějšku inspiruje, otevírá nové možnosti, nabourává “tunelové vidění” situace.

Bezplatné služby

Psychiatr

Jak to chodí: Vyhledáte si kontakt, např. na internetu (např. znamylekar.cz), po konzultaci s námi nebo dostanete od někoho osobní doporučení a objednáte se. Při osobní návštěvě pak s Vámi psychiatr/yně proberou Vaše potíže a stanoví léčebný postup, většinou založený na medikaci – farmakoterapii. Popř jej doplní doporučením k psychoterapeutovi. Psychiatři většinou psychoterapii nevykonávají.

  • výhody: hrazeno zdravotními pojišťovnami, možnost medikace, farmakoterapie
  • nevýhody: často dlouhé čekací lhůty, limitované možnosti zevrubněji probrat svou situaci, pomoc je často redukována na medikaci, ostatní aspekty a souvislosti zůstávají neřešeny (např. vztahy, práce, bydlení, dluhy, apod.)

Klinický psycholog

Hrazeno zdravotní pojištovnou. Docházíte na pravidelné konzultace zpravidla 1x za měsíc, někdy je možné docházet na psychoterapii cca 1x týdně až 1x za 14 dní.

  • nevýhody: kliničtí psychologové často nemají specializaci na závislosti, klienty s těmito problémy v takovém případě neberou, často dlouhé čekací lhůty

Svépomocné skupiny

Jedná se o pomáhající skupiny, kde se v pravidelných intervalech schází lidé s podobnými potížemi, např. s alkoholem nebo gamblingem. Skupiny si řídí členové sami, bez pomoci odborníka. Mezi nejznámější svépomocné skupiny věnující se dané problematice patří Anonymní alkoholici (AA), tzv. “áčka”, více ZDE

Pobytová léčba

Oddělení léčby závislostí fungují pod hlavičkou psychiatrických nemocnic. Jedná se kombinaci režimové a terapeutické léčby (individuální a skupinová psychoterapie). Léčba obvykle trvá 12 až 20 týdnů a je hrazena ze zdravotního pojištění.

Adiktologické ambulance

Centra preferující medicínský přístup. Poskytují diagnostiku, poradenství, terapie. Věnují se Vám absolventi oboru adiktologie.

Sociální služby

Často poskytují komplexní servis služeb pro závislé a jejich blízké. Mezi tyto služby patří i Renadi.

  • výhody: pokud se jedná o certifikované sociální služby, pak jsou služby zdarma, poskytují komplexní servis, tzn. psychoterapii i podporu v sociálních oblastech (zaměstnání, bydlení, dluhy, dávky, apod.), nabízí možnost anonymity, diskrétnost
  • nevýhody: mohou mít omezenou kapacitu

Terapeutické komunity (TK)

Ty se věnují především závislostem na nelegálních drogách, popř. kombinaci závislosti na nelegální droze a alkoholu. Podobně jako u psychiatrických nemocnic se jedná o kombinaci terapeutické a režimové léčby. Léčba v TK je intenzivnější a delší (9 až 14 měsíců), často probíhá na usedlosti na venkově s hospodářstvím a domácími zvířaty. Komunity provozují nestátní neziskové organizace a léčba je hrazena klienty (cca 5 tis. měsíčně). Lze ji však hradit z dávek hmotné nouze.

Doléčování

Navazuje na pobytovou nebo ambulantní léčbu a poskytují jej centra specializovaná na doléčování. Doléčování může probíhat ambulantní formou nebo na pobytových doléčovacích centrech. Doléčovací služby poskytují pomoc při adaptaci po odchodu z léčby (terapie a sociální práce), jedná se strukturovaný program, který trvá 1 až 6 měsíců.

Placená pomoc

Psychoterapeut soukromý

Jak to chodí: Vyhledáte si kontakt, např. na internetu, po konzultaci s námi či dostanete od někoho osobní doporučení a objednáte se. Při osobní návštěvě pak psychoterapeut/ka s Vámi podrobně probere Vaše potíže a společně se domlouváte na tom, co a jak dál. Formy psychoterapie se odvíjí od zaměření psychoterapeuta - dialog, práce s tělem, výtvarné techniky, apod. Je možné volit mezi formou individuální psychoterapie, resp. párové, rodinné a někde i skupinové. Vše záleží na domluvě a možnostech psychoterapeuta.

  • výhody: vysoká odbornost – odborníci s dlouholetou praxí, více prostoru pro vás, anonymita, diskrétnost, osobní přístup, možnost přizvat do terapie další členy rodiny či blízké, osobní angažovanost/zájem terapeuta
  • nevýhody: služby jsou placené

Soukromá adiktologická ambulance

www.adicare.cz

Soukromé pobytové léčby

www.koneczavislosti.cz
Monika Plocová

© 2017 - 2018 Renadi, o.p.s All Rights Reserved

Facebook   You Tube

Web vznikl za podpory statutárního města Brna.

foto: atomicbee.cz