Tým


„Děláme to dobře“

„Nesoudíme“

Tým

Jsme parta profesionálů, která stále neztratila nadšení. V našem oboru chceme zlepšovat podmínky pro pomoc lidem v nouzi. Chceme posouvat hranice kvality našich služeb. Sledujeme aktuální trendy na poli psychoterapie, poradenství a sociální práce. Respektujeme naše klienty.

Chceme, aby spolupráce s klienty a také mezi námi kolegy byla užitečná, naše práce byla efektivní a měla výsledky. Zajímají nás názory veřejnosti, odborníků i klientů. Důležitý je pro nás vzájemný a respektující dialog. Zajímá nás, jak se lidé s námi cítí a důležité jsou pro nás také odborná rovina poskytovaných služeb.

Lucie Chválová

V Renadi pracuji jako sociální pracovnice. Můžu pomoci v řešení nejrůznějších situací, které život přináší; a poskytnu takovou míru podpory, kterou člověk zrovna v tomto okamžiku potřebuje. Ať už jde o jednorázové poradenství nebo komplexní řešení sociální situace.
V odborné rovině nejsem úzce specializovaná. Jsem člověk s otevřenou myslí otevřenou a tento postoj přenáším i do svého profesního působení. K práci v Renadi jsem se dostala od výchovně vzdělávací činnosti přes sociální práci se seniory a se zdravotně postiženými lidmi.
V Renadi si nejvíce cením zkušeného týmu erudovaných odborníků, kteří jsou podle mě lidmi na správném místě.

Marcela Severová

Spolu s kolegy jsem zakládala Renadi v roce 2012 a od roku 2017 působím jako ředitelka a projektová manažerka. Ve svém okolí vidím řadu osudů a rodin, které poznamenala závislost a přijde mi důležité, aby pro ně existovala dostupná a kvalitní pomoc.

Roman Hloušek

V Renadi jsem od roku 2012, kdy jsme společnost společně s dalšími kolegy založili. Podílím se na vedení organizace, a to jak po ekonomické a strategické stránce, tak po stránce metodické. V oblasti prevence a léčby závislostí působím od počátku své profesní kariéry. V Renadi pracuji především na pozici individuálního a skupinového psychoterapeuta. Dlouholeté zkušenosti mám i v oblasti sociální práce zejména s case managementem. Poslední roky se zaměřuji na problematiku duálních diagnóz.

Svatava Bardynová

V Renadi působím jako psycholožka a sociální pracovnice. Baví mne pracovat s klienty komplexně, hledat řešení jejich životní situace na různých úrovních jejich života, v rovině sociální i terapeutické. V Renadi vedu také terapeutické skupiny. Jsem absolventkou pětiletého psychoterapeutického výcviku v modalitě gestalt (Instep) zaměřeného na práci se skupinou. Současně jsem frekventantkou mezinárodního výcviku Grof Transpersonal Training. Jsem přesvědčená, že závislost vyvěrá i z neodpovězených spirituálních otázek. Zajímám se o léčivý potenciál mimořádných stavů vědomí v léčbě závislostí.

Tereza Janačíková Nováková

V Renadi jsem od roku 2012, kdy jsme jej společně s dalšími kolegy založili. Podílím se na vedení organizace, a to jak po ekonomické a strategické stránce, tak po stránce odborně-metodické . Jsem psychoterapeutka a v Renadi jsem proto, že s kolegy fungujeme jako skutečný tým, je pro nás důležité být si rovnocennými partnery, společně tvořit a rozvíjet neotřelé myšlenky, posouvat Renadi směrem ke klientům a také směrem k našim vizím. Baví mě pracovat s lidmi a být jím průvodcem na nové cestě. Baví mě být svědkem jejich příběhů.

Veronika Šuráňová

V roce 2012 jsem společně s kolegy zakládala Renadi. Působím na pozici odborné ředitelky, se specializací na develompent managment organizace, mám na starosti také vztahy s veřejností, podílím se na finančním, ekonomickém i odborném řízení. V Renadi je pro mne důležitá týmová, participativní spolupráce.
V Renadi působím stále i jako psychoterapeutka. Ráda s lidmi objevuji jejich vlastní potenciál a sílu k překonávání překážek v životě.

© 2017 - 2018 Renadi, o.p.s All Rights Reserved

Facebook   You Tube

Web vznikl za podpory statutárního města Brna.

foto: atomicbee.cz