http://hazard.renadi.cz/ https://www.NevyndamSe.cz

Alkohol

Léky

Hazardní hraní a online sázení

Kontaktní centrum
pro pomoc s alkoholem

Služba je určena pro Vás, pokud:

 • Máte pocit, že pijete víc, než Vám vyhovuje. Může jít o excesivní pití, tahy, pravidelné pití doma, v hospodách nebo občasná konzumace, která vám dělá starosti.
 • Chcete vědět, jak zmírnit následky pití alkoholu (zdravotní stav, konflikty, dluhy, kocovinu).
 • Nejste si jistí, jestli je Vaše pití nezdravé a chcete zjistit, jak to s alkoholem máte.
 • Cítíte se být na alkoholu závislí, ale nechcete úplně přestat pít.
 • Jste v krizi, pijete alkohol.
 • Máte psychiatrickou diagnózu, a zároveň potíže s alkoholem.
 • Kvůli potížím, které vznikly či vznikají kvůli pití, potřebujete podporu v hledání zaměstnání, bydlení, v komunikaci s úřady nebo si nevíte rady s dluhy.
 • Je Vám více než 11 let.

Co pro Vás můžeme udělat:

 • Pomůžeme Vám zvládnout Vaše potíže s alkoholem a vrátit se k běžnému životu.
 • Na první schůzce se členem našeho týmu společně zkusíte přijít na to, co přesně potřebujete. Pokud Vám s tím můžeme pomoci, domluvíme se na dalším postupu.
 • Poskytujeme psychologické poradenství i terapii. Budete mít prostor se pravidelně (zpravidla jednou týdně) setkávat se svým poradcem/terapeutem, mluvit o svém životě, potížích s alkoholem, pochybnostech, starostech, ale i radostech a hledat řešení. Řešení pomáháme hledat nejen v praktické rovině, ale často i v rovině osobní a psychologické.  Zachováváme mlčenlivost – budete si tedy moct být jistí, že všechno zůstane mezi námi.
 • Poskytujeme sociální poradenství. Můžeme Vám pomoct hledat zaměstnání nebo bydlení, komunikovat s úřady, řešit dluhy, vyřizovat papíry a jiné. Pokud Vaše situace vyžaduje komplexní přístup, využíváme metodu casemanagementu. S klíčovým pracovníkem se nejdříve domluvíte na oblastech a postupu řešení Vaší situace. Na základě domluvy jsou přizváni jiní odborníci, organizace či instituce, se kterými budete spolupracovat v daných oblastech. Tuto spolupráci bude koordinovat klíčový pracovník.
 • Pomůžeme Vám zprostředkovat léčbu směřující k detoxifikaci a léčbě závislosti na alkoholu.
 • Nabízíme možnost setkání s psychologem za účelem hlubšího prozkoumání témat spojených s užíváním alkoholu. Můžete například zjistit míru konzumace alkoholu, strategie zvládání stresu, sebepoznání nebo zhodnocení kognitivních funkcí (tj. paměť, pozornost).
 • Pomůžeme Vám najít kontrolu nad Vaší konzumací alkoholu. Přístupem harm reduction zmírníme následky Vašeho pití. Pokud nemíříte k abstinenci, ale vnímáte Vaší konzumaci alkoholu jako nezdravou, pomůžeme Vám nad ní získat kontrolu.
 • Pokud je pro Vás obtížné docházet k Vašemu psychiatrovi na užívání Antabusu, například z časových důvodů či důvodů špatné dostupnosti, nabízíme Vám možnost užívat Antabus u nás v úzké spolupráci s Vaším psychiatrem.
 • Pokud potřebujete využít jinou službu než tu naši, doporučíme Vám ji dle Vašich potřeb. Případně předáme kontakt.

Terénní pracovníci

 • Pokud nemůžete z nějakého důvodu dorazit do našich prostor, např. ze zdravotních důvodů, můžeme za Vámi chodit domů, do jiné organizace, záleží na domluvě a tam řešit, co potřebujete.
 • Nabízíme podporu jak pro jednotlivce, tak pro rodiny a blízké. Můžeme přijet k Vám domů a setkat se s celou rodinou či blízkými. Pokud máte člena rodiny, který nezdravě užívá alkohol a není ochoten vyhledat odbornou pomoc, můžeme přijet my za Vámi a situaci řešit s dalšími členy rodiny ve Vašem přirozeném prostředí.
 • Poskytujeme sociální poradenství v terénu. Můžeme Vám pomoct hledat zaměstnání nebo bydlení, komunikovat s úřady, řešit dluhy, vyřizovat papíry a jiné. Pokud Vaše situace vyžaduje komplexní přístup, využíváme metodu casemanagementu. S klíčovým pracovníkem se nejdříve domluvíte na oblastech a postupu řešení Vaší situace. Na základě domluvy jsou přizváni jiní odborníci, organizace či instituce, se kterými budete spolupracovat v daných oblastech. Tuto spolupráci bude koordinovat klíčový pracovník.
 • Poskytujeme psychologické poradenství v terénu. Budete mít prostor se pravidelně (zpravidla jednou týdně) setkávat se svým poradcem, mluvit o svém životě, potížích s alkoholem, pochybnostech, starostech, ale i radostech a hledat řešení. Řešení pomáháme hledat nejen v praktické rovině, ale často i v rovině osobní a psychologické.  Zachováváme mlčenlivost – budete si tedy moct být jistí, že všechno zůstane mezi námi.
 • Můžeme Vás doprovodit na úřady, k lékaři či do naší či jiné organizace.

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte nás

Kontaktní centrum: 605 329 892         

Terénní tým: 725 550 585


Kontaktní hodiny

V kontaktních hodinách nás můžete navštívit bez objednání. Pracovník se Vám bude věnovat během kratší schůzky (zpravidla 20 minut), kdy zjistí, s čím bychom Vám mohli pomoct a informuje Vás o službách Renadi, případně Vás nasměruje na jinou organizaci, která by pro Vás byla vhodná.

Po: 9-11         Út: 16-18         St: 9-11         Čt: 16-18

Supervizorem týmu Kontaktního centra a Terénního týmu je Mgr. Ladislav Ptáček, DiS.

Koordinátorkou týmu Kontaktního centra je Mgr. Kateřina Mindlová

 

Kontaktujte nás

Je třeba se objednat předem – telefonicky nebo e-mailem.

Kontaktní centrum
nebo

Renadi, o.p.s.
Sídlíme na ulici Bratislavská 2 (3.patro), Brno 602 00