http://hazard.renadi.cz/ https://www.NevyndamSe.cz https://www.renadi.cz/cs/1-prosince-2020-otevirame-bezplatnou-internetovou-poradnu-s-peer-konzultanty-pro-lidi-zavisle-na-navykovych-latkach-ozvat-se-mohou-i-pribuzni

KURZ: Trauma a závislost

KURZ: Trauma a závislostautorka kresby: Eva Nepustilová

„Pod slupkou traumatizované osobnosti je zdravý jedinec, který v tomto životě nikdy nenašel svůj způsob vyjádření.“

- Gabor Maté


Termín: 11.–12. 3. 2022 (9:00 až 16:30)
Cena kurzu: 3.200,-

Požádáno o akreditaci MPSV


OBSAZENO

V případě dotazů nás kontaktujte na: vzdelavani@renadi.cz.

 

Víte, že nepříznivé zážitky v dětství zvyšují riziko rozvoje závislosti až desetkrát? A že dvě třetiny injekčních uživatelů drog za sebou mají traumatickou zkušenost?

Nové výzkumy ukazují, že trauma hraje v rozvoji závislosti větší roli, než jsme předpokládali. Je to důležitá zpráva nejen pro odborníky na léčbu závislosti, ale pro všechny, kteří se s lidmi se závislostí setkávají. Povědomí o tom, že prožitá a nezpracovaná bolest může vést k chování, které se jeví jako nesrozumitelné, může pracovníkům v pomáhajících profesích výrazně usnadnit práci s klienty, kteří jsou často považováni za obtížné či problematické. Uvědomění si role traumatu na rozvoji závislosti může přispět k destigmatizaci lidí se závislostí a hlubšímu pochopení jejich chování. 

V tomto kurzu se zaměříme na vztah mezi traumatem a závislostí a na osvojení takzvaného trauma-informovaného přístupu. Pomůžeme vám vypěstovat si citlivost k situacím, v nichž hrozí riziko re-traumatizace a poskytneme vám tipy pro vedení dialogu a navazování vztahu s lidmi, kteří mají za sebou traumatické zkušenost. 

Kurz je určený zejména pro pracovníky pomáhajících profesí (sociální pracovníky, terapeuty, zdravotníky, pracovníky v sociálních službách), pedagogické pracovníky a studenty těchto oborů. Absolventi budou rozumět okolnostem a mechanismům vzniku traumatu, budou chápat vztah mezi traumatem a závislostí a budou mít k dispozici vodítka, na co se zaměřit a čemu se vyhnout při práci s lidmi, u kterých je zvýšená pravděpodobnost citových zranění v jejich osobní historii. 

Co se dozvíte a co si zkusíte:

Také uvidíme, že práce s lidmi s traumatickou zkušeností nemusí být traumatická, naopak. Poukážeme na sílu laskavosti, ujasníme si, že respekt, pochopení a pocit bezpečí jsou univerzální hodnoty vytvářející prostor pro změnu. A že i zdánlivě negativní životní zkušenost má v sobě potenciál k hlubšímu prožívání, autenticitě a radosti.

 

V případě nemožnosti uspořádat kurz osobně bude kurz realizován v online formě.

 

Lektoři

Zuzana Nott

recovery kouč a terapeut. Ve své praxi využívá vlastní zpracovanou zkušenost se závislostí a traumatem. Se svými klienty sdílí přístupy a techniky, díky kterým se dá každá zkušenost využít jako nástroj sebepoznání a otevřít nás větší životní radosti. Více na https://www.zuzananott.com/

Pavel Nepustil

psycholog, sociální pracovník a rodinný terapeut. Specializuje se na užívání drog a závislosti, je autorem knihy Bez léčby to jde: Přestávání s pervitinem bez odborné pomoci, která vyšla v češtině a angličtině, a spolueditorem knihy Bez podmínek: Metody psychosociální podpory pro lidi užívající drogy. Je certifikovaným trenérem a supervizorem přístupu Otevřený dialog, spoluzakladatel skupin Narativ a Zotavení Brno, člen týmu Renadi a Výjezdního týmu Zotavení Brno. Více na http://nepustil.narativ.cz/

 


Všechny aktuality

Kontaktujte nás

Je třeba se objednat předem – telefonicky nebo e-mailem.

Pokud telefon zrovna nemůžeme zvednout, prosíme, počkejte až se Vám ozveme zpět.

Příjem
nebo

Renadi, o.p.s.
Sídlíme na ulici Bratislavská 2 (3.patro), Brno 602 00