http://hazard.renadi.cz/ https://www.NevyndamSe.cz https://www.renadi.cz/cs/1-prosince-2020-otevirame-bezplatnou-internetovou-poradnu-s-peer-konzultanty-pro-lidi-zavisle-na-navykovych-latkach-ozvat-se-mohou-i-pribuzni https://www.vicnezpronajem.cz/

KURZ: Trauma a závislost

KURZ: Trauma a závislostautorka kresby: Eva Nepustilová

„Pod slupkou traumatizované osobnosti je zdravý jedinec, který v tomto životě nikdy nenašel svůj způsob vyjádření.“

- Gabor MatéTermín kurzu: 24.-25. 11. 2023 (9:00-16:30)
Cena kurzu: 4.100,-
akreditace MPSV č. A2022/0053-SP/PC/PP - 16 hodin
 
PLNĚ OBSAZEN

V případě dotazů nás kontaktujte na: vzdelavani@renadi.cz nebo 774 825 697.

 

Víte, že nepříznivé zážitky v dětství zvyšují riziko rozvoje závislosti až desetkrát? A že dvě třetiny injekčních uživatelů drog za sebou mají traumatickou zkušenost?

Nové výzkumy ukazují, že trauma hraje v rozvoji závislosti větší roli, než jsme předpokládali. Je to důležitá zpráva nejen pro odborníky na léčbu závislosti, ale pro všechny, kteří se s lidmi se závislostí setkávají. Povědomí o tom, že prožitá a nezpracovaná bolest může vést k chování, které se jeví jako nesrozumitelné, může pracovníkům v pomáhajících profesích výrazně usnadnit práci s klienty, kteří jsou často považováni za obtížné či problematické. Uvědomění si role traumatu na rozvoji závislosti může přispět k destigmatizaci lidí se závislostí a hlubšímu pochopení jejich chování. 

V tomto kurzu se zaměříme na vztah mezi traumatem a závislostí a na osvojení takzvaného trauma-informovaného přístupu. Pomůžeme vám vypěstovat si citlivost k situacím, v nichž hrozí riziko re-traumatizace a poskytneme vám tipy pro vedení dialogu a navazování vztahu s lidmi, kteří mají za sebou traumatické zkušenost. 

Kurz je určený zejména pro pracovníky pomáhajících profesí (sociální pracovníky, terapeuty, zdravotníky, pracovníky v sociálních službách), pedagogické pracovníky a studenty těchto oborů. Absolventi budou rozumět okolnostem a mechanismům vzniku traumatu, budou chápat vztah mezi traumatem a závislostí a budou mít k dispozici vodítka, na co se zaměřit a čemu se vyhnout při práci s lidmi, u kterých je zvýšená pravděpodobnost citových zranění v jejich osobní historii. 

Co se dozvíte a co si zkusíte:

Také uvidíme, že práce s lidmi s traumatickou zkušeností nemusí být traumatická, naopak. Poukážeme na sílu laskavosti, ujasníme si, že respekt, pochopení a pocit bezpečí jsou univerzální hodnoty vytvářející prostor pro změnu. A že i zdánlivě negativní životní zkušenost má v sobě potenciál k hlubšímu prožívání, autenticitě a radosti.

 

V případě nemožnosti uspořádat kurz osobně bude kurz realizován v online formě.

 

Lektoři

Zuzana Nott

recovery kouč a terapeut. Ve své praxi využívá vlastní zpracovanou zkušenost se závislostí a traumatem. Se svými klienty sdílí přístupy a techniky, díky kterým se dá každá zkušenost využít jako nástroj sebepoznání a otevřít nás větší životní radosti. Více na https://www.zuzananott.com/

Pavel Nepustil

psycholog, sociální pracovník a rodinný terapeut. Specializuje se na užívání drog a závislosti, je autorem knihy Bez léčby to jde: Přestávání s pervitinem bez odborné pomoci, která vyšla v češtině a angličtině, a spolueditorem knihy Bez podmínek: Metody psychosociální podpory pro lidi užívající drogy. Je certifikovaným trenérem a supervizorem přístupu Otevřený dialog, spoluzakladatel skupin Narativ a Zotavení Brno, člen týmu Renadi a Výjezdního týmu Zotavení Brno. Více na http://nepustil.narativ.cz/

 

"Lektoři jsou skvělí, "nenásilně" profesionální, osobní zkušenost se závislostí jednoho z nich dodala kurzu grády. Velmi se mi líbilo jak byli vyvážení, že jednotlivé části tvořili jakoby za pochodu na míru toho, co se na kurzu dělo."


Všechny aktuality

Kontaktujte nás

Na konzultaci je potřeba se předem objednat telefonicky na telefonním čísle 605 329 892
či e-mailem na renadi@renadi.cz. Pokud telefon zrovna nemůžeme zvednout, prosíme,
počkejte až se Vám ozveme zpět.


Můžete přijít i bez objednání a to v těchto časech: Po, St, Čt: 9.00-11.00 a Út 16.00-18.00.


Nemusíte si dělat starosti, která služba je pro Vás vhodná. Na první schůzce společně s naším pracovníkem prozkoumáte Vaši situaci a obtíže, a teprve poté se společně domluvíte, jaká cesta bude pro Vás nejvhodnější.

Příjem

Renadi, o.p.s.
Sídlíme na ulici Bratislavská 2 (3.patro), Brno 602 00