http://hazard.renadi.cz/ https://www.NevyndamSe.cz https://www.renadi.cz/cs/1-prosince-2020-otevirame-bezplatnou-internetovou-poradnu-s-peer-konzultanty-pro-lidi-zavisle-na-navykovych-latkach-ozvat-se-mohou-i-pribuzni https://www.vicnezpronajem.cz/

Alkohol

Léky

Hazardní hraní a online sázení

Kratom

Digitální technologie

Pornografie

Závislost na lécích

V moderním světe již delší dobu probíhá osvěta ohledně nemocí, které jsou spíše psychologického rázu než fyzického (může za to mozek a ne zbytek těla). Společně s tím přišel také boom léků, které mají s těmito problémy pomoci. Jedná se hlavně o léky na spaní, problémy se soustředěním, úzkosti či různé formy fobií. Tyto léky mají pár věcí společných: velmi rychle na ně vzniká silný návyk, dochází k adaptaci na aktuální dávku a je nutné postupně zvyšovat a při vysazení zažívá člověk velmi nelibé pocity. Jejich nevýhodou je to, že problém pouze potlačí, ale plně nevyřeší.

Může se stát, že lékař tyto léky předepíše v krizovém období, ale dále pokračujete v užívání a z přechodného období se stává běžná praxe. A problém je na světě.

Pokud patříte mezi takové lidi, kteří berou denně hrst prášku a rádi by svoji konzumaci snížili či úplně vyřešili, neváhejte nám napsat e-mail, zavolat či se za námi zastavit na nezávazné setkání.

Mám potřebu si vzít...

Cítíte-li silnou potřebu si vzít léky, jedná se o bažení neboli craving. Bažení se může dostavit bezprostředně po užití léků, během odeznívání účinné látky, anebo i po delší abstinenci. Projevuje se silnou potřebu si vzít další léky, vzpomínkami na příjemné chvíle prožité s léky, nepříjemnými tělesnými pocity (bolesti hlavy, bušení srdce, sevření na hrudi), nepříjemnými psychickými pocity (nepříjemné sny, úzkost, nervozita, únava, podrážděnost).

Některé situace jsou rizikovější a snadněji bažení vyvolají. Například:

 • Dostupnost léků
  Máte-li doma velkou zásobu léků, které vám vyvolávají závislost, je větší pravděpodobnost, že si vezmete, než když budete venku s přáteli.
 • Délka abstinence
  V počátku abstinence je bažení silnější, než po delší době, kdy už není problém snižovat dávky, anebo vysadit léky úplně se mírní.
 • Prožívání intenzivních emocí
  Chuť si vzít léky může vyvolat i stres a negativní emoce jako jsou úzkost, samota, deprese, hněv a vztek, ale stejně tak i intenzivní pozitivtní emoce – radost a štěstí, které způsobí tělesné rozrušení.

Co můžete udělat, když máte potřebu si vzít léky?

(Každému pomáhá něco jiného, nebojte se proto toho vyzkoušet více)

 • Běžte z dosahu léků, nebo odejděte ze situace, která vám vyvolává bažení
 • Dělejte to, co vás baví – četba, hudba, vaření, koupel, sex...
 • Vyzkoušejte fyzické cvičení nebo tělesnou práci
 • Běžte do přírody
 • Buďte s přáteli, kteří vás podporují v abstinenci
 • Pokud máte nějaké talismany, symboly připomínající abstinenci – využijte je
 • Někomu pomáhá to "prostě vydržet"; bažení trvá jen krátce
 • Můžete zkusit relaxační techniky, kontrolované dýchání, nebo spánek
 • Pokud máte bažení vyvolané tím, že chcete zažít příjemné pocity, kupte si nějakou maličkost, nebo si stanovte nějaký přiměřený cíl, kterého můžete dosáhnout
 • Přečtěte si svůj připravený dopis (seznam důvodů), proč abstinovat, a pokud žádný připravený nemáte, můžete si ho vytvořit – Seznam důvodů proč abstinovat (formát .odt)
 • Zkuste si uvědomit negativní důsledky braní léků, anebo nepříjemné zážitky spojené s nimi (např. Emoční otupělost, pracovní obtíže, úbytek energie)
 • Uvědomte si výhody abstinence (např. Myslete na své zdraví a své blízké)
 • Zkuste mluvit o svých aktuálních pocitech s kamarády nebo s odborníkem
 • Aktuální pocity si můžete také sepsat, abyste je později mohli s odborníkem probrat
 • Nebojte se požádat o pomoc (zavolat kamarádovi, svému psychologovi, na linku důvěry, zajít za námi nebo nás kontaktovat telefonicky či e-mailem)
 • Zkuste se sebemonitorovat (uvažujte o příčinách bažení, pozorujte dech, zapisujte si, kdy bažení vzniká, jak dlouho trvá, a co pomáhá ho překonat)

Fakta o závislostech
a možnosti pomoci

V roce 2015 zemřelo na předávkování alkoholem 342 lidí, v roce 2016 už 415.

Každý den zemře v ČR na předávkování alkoholem jeden člověk.

Každé osmé úmrtí ve věku 15 až 64 let jde na vrub alkoholu.

V Jihomoravském kraji je až 135 tisíc osob, které škodlivě nebo rizikově pijí alkohol.

Ve městě Brně a okresu Brno-venkov škodlivě či rizikově pije alkohol zhruba 66 tisíc osob.

Rizikově pije v ČR alkohol už přes 1,5 milionu lidí, z toho 640 tisíc s vysokým rizikem vzniku závislosti.

Problém s hraním hazardních her se v ČR týká až 440 tisíc lidí.

Téměř pětina lidí v ČR si v roce 2016 vzala léky na bolest či utlumení. Mezi preferovaná opioidní analgetika patří fentanyl, morfin a tramadol.

V roce 2015 si léky se sedativním a hypnotickým účinkem či opioidní analgetika (léky na bolest) vzalo bez doporučení lékaře či lékarníka 23 % z dotázaných v celorepublikovém průzkumu NMS. Při dlouhodobém užívání těchto léků nebo braní vyšších než doporučených dávek může vzniknout závislost.

Dle Policie ČR bylo v ČR v roce 2015 spácháno celkem 19200 trestných činů pod vlivem návykových látek, z toho 76 % pod vlivem alkoholu.

Začínáme pít už jako děti. Průměrný věk konzumace první sklenice alkoholu je 12,5 roku.

U dětí pod 15 let, které pravidelně pijí, je 7x vyšší riziko rozvoje závislosti na dalších drogách.

Za posledních dvacet let vzrostl počet dětí pod 15 let, které pijí alkohol o 100 %.

V současnosti 86 % náctiletých vnímá dostupnost alkoholu jako velmi snadnou.

ČR má nejvyšší počet nejmladších konzumentů alkoholu na světě.

V roce 2016 si léky, na kterých vzniká závislost, bez lékařského doporučení opatřil každý devátý člověk ve věku 15 až 35 let.

Podle Kaliny (2008) se lidé závislí v dětství častěji setkávali s neuspokojivým nebo až traumatickým rodinným prostředím.

Jak drogy, tak závislý způsob života přispívají k potlačování posttraumatického způsobu života. Další traumatizace vzniká již samotným aktem závislosti (Kudrle, 2003)

Možnosti pomoci

PLACENÁ POMOC

Terapeutické komunity (TK)

Jak to chodí

Terapeutické komunity se věnují především závislostem na nelegálních drogách, popř. kombinaci závislosti na nelegální droze a alkoholu. Podobně jako u psychiatrických nemocnic poskytují kombinaci terapeutické a režimové léčby. Léčba v komunitách je intenzivnější a delší (9 až 14 měsíců), často probíhá na usedlosti na venkově s hospodářstvím a domácími zvířaty. Komunity provozují nestátní neziskové organizace a léčba je hrazena klienty (cca 5 tis. měsíčně). Je možné ji platit z dávek pomoci v hmotné nouzi.

Výhody
 • pobyt na venkově
 • možnost sdílení problémů s ostatními lidmi
 • odborní terapeuti
 • pravidelný režim a jasná struktura dne
 • fyzická práce
Nevýhody
 • pobyt v komunitě je placený
 • většinou není možné se volně pohybovat po okolí
 • doporučuje se vybrat komunitu co nejdál od místa, kde člověk užíval

Psychoterapeut soukromý

Jak to chodí

Jak to chodí: Vyhledáte si kontakt, např. na internetu, po konzultaci s námi či dostanete od někoho osobní doporučení a objednáte se. Při osobní návštěvě pak psychoterapeut/ka s Vámi podrobně probere Vaše potíže a společně se domlouváte na tom, co a jak dál. Formy psychoterapie se odvíjí od zaměření psychoterapeuta – dialog, práce s tělem, výtvarné techniky apod. Je možné volit mezi formou individuální psychoterapie, resp. párové, rodinné a někde i skupinové. Vše záleží na domluvě a možnostech psychoterapeuta.

Výhody
 • vysoká odbornost – odborníci s dlouholetou praxí
 • více prostoru pro vás
 • anonymita, diskrétnost
 • osobní přístup
 • možnost přizvat do terapie další členy rodiny či blízké
 • osobní angažovanost/zájem terapeuta
Nevýhody
 • služby jsou placené a relativně drahé

Soukromé pobytové léčby

Jak to chodí

Soukromé pobytové služby nabízí pomoc při zvládání či léčbě závislosti. Je možné snadno vyhledat na inetrnetu, kde často nabízí jasné a informace.

Např:

AdiCare

www.adicare.cz

NeoCentrum

www.neocentrum.cz

Branické sanatorium Moniky Plocové

www.monikaplocova.cz

 

Výhody
 • diskrétní přístup - žádné záznamy a dokumentace o léčbě
 • proklientský přístup
 • větší možnost přízpůsobení potřebám klientů 
Nevýhody
 • klient musí sám vyhodnotit, zda odbornost personálu a služeb je dostatečná a kvalitní 
 • možnost horší orientace a vymahatelnosti práv při podání stížnosti či vedení právního sporu (při konfliktu, či nespokojenosti), pokud nejde o zdravotnické či sociální zařízení, které mají zákonnou povinnost klientům a pacientům sdělovat práva, povinnosti a možnost podání stížnosti.

BEZPLATNÉ SLUŽBY

Psychiatr

Jak to chodí

Jak na to: Sami si vyhledáte kontakt třeba na internetu (např. znamylekar.cz), dostanete kontakt na konzultaci s námi nebo si můžete od někoho nechat poradit a objednáte se. Při osobní návštěvě pak s Vámi psychiatr/yně proberou, co budete potřebovat a stanoví léčebný postup, většinou spočívající v užívání léků. Zároveň je možné tuto léčbu doplnit doporučením k psychoterapeutovi. Psychiatři většinou psychoterapii nevykonávají.

Výhody
 • návštěva psychiatra je hrazená zdravotními pojišťovnami
 • možnost léčby užíváním léků
 • záruka důvěrnosti sdělení – mlčenlivost psychiatra/yčky
Nevýhody
 • často dlouhé čekací lhůty
 • omezené možnosti více probrat svou situaci
 • pomoc je často zaměřena na podávání léků, ostatní věci a souvislosti zůstávají bez povšimnutí (např. vztahy, práce, bydlení, dluhy apod.)

Klinický psycholog

Jak to chodí

Klinický psycholog je hrazený zdravotní pojišťovnou. I k němu se dochází na pravidelné konzultace ideálně jednou měsíčně. Je možné docházet na konzultaci i jednou týdně až jednou za dva týdny.

Výhody
 • návštěva klinického psychologa je hrazena pojišťovnami
 • možnost probrat problém více do hloubky
 • psycholog je prověřeným odborníkem především na diagnostiku
 • psycholog je vázán mlčenlivostí
Nevýhody
 • kliničtí psychologové často nejsou odborníci na závislosti
 • klienty s těmito potížemi mnohdy nepřijímají do péče
 • časté jsou také dlouhé čekací lhůty

Svépomocné skupiny

Jak to chodí

Jedná se o pomáhající skupiny, kde se v pravidelných intervalech schází lidé s podobnými potížemi, např. s alkoholem nebo gamblingem. Skupiny si řídí členové sami, bez pomoci odborníka. Mezi nejznámější svépomocné skupiny věnující se dané problematice patří Anonymní alkoholici (AA), tzv. “áčka”, více ZDE

Výhody
 • účast na skupinách je většinou bezplatná
 • možnost sdílení problému s lidmi, kteří jsou na tom podobně
 • pomoc a podpora při snaze udržet abstinenci
 • mlčenlivost ve skupině – nikdo nic nevynáší ven
Nevýhody
 • nepřítomnost odborníka
 • větší počet členů
 • skupina je otevřená, kdokoliv může přijít či odejít

Pobytová léčba

Jak to chodí

Oddělení léčby závislostí fungují v rámci psychiatrických nemocnic. Jedná se o kombinaci režimové (strukturované, jasně dané) a terapeutické léčby (individuální a skupinová psychoterapie). Léčba obvykle trvá 12 až 20 týdnů a je hrazena ze zdravotního pojištění.

 

Výhody
 • léčba je hrazená ze zdravotního pojištění
 • bezpečné prostředí pro zvládnutí abstinenčních příznaků, detoxifikaci, vysazení či změnu medikace
 • setkání se skupinou dalších pacientů s podobnou zkušeností
 • lečbu vedou odborníci
 • možná spolupráce s dalšími zdravotnickými obory a specialisty (léčba žloutenky, interna, ad.)
 • jasný a pevný řád, struktura,
 • možnost návštěv během návštěvních hodin
 • pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí
Nevýhody

 

 • někdy dlouhá čekací doba na uvolnění místa
 • záznam a diagnóza ve zdravotní kartě (skrze hrazení výkonů zdravotní pojišťovnou) 
 • dominantní medicínský diskurz (koncept závislosti jako nemoci)
 • přizpůsobení podoby služby potřebám zdravotních pojišťoven
 • zúžení péče hlavně na zdravotnickou, je vytýkáno upozadění potřeb a životní zkušenosti pacientů (viz Platforma pro závislosti komplexně).

Adiktologické ambulance

Jak to chodí

Adiktologická ambulance je zdravotnické zařízení poskytuje ambulantní diagnostickou, preventivní, poradenskou a edukativní péči s možností krátkodobé terapeutické intervence pro osoby závislé na drogách, (alkoholu či jiných návykových látkách), problémové uživatele či osoby experimentující s drogami. Současně se věnují pacientům s nelátkovými závislostmi, jako je gambling, závislost na internetu. 

 

Výhody
 • ambulantní poradenství, terapeutické intervence, diagnostika, edukace
 • hrazeno z vašeho zdravotního pojištění
 • záruka mlčenlivosti pracovníků 
 • zdravotnické zařízení umožňuje pružnější a užší spolupráci s lékařskými obory - gastroenterologie, hepatologie, ad. 
Nevýhody

 

 • záznam a diagnóza ve zdravotní kartě (skrze hrazení výkonů zdravotní pojišťovnou) 
 • dominantní medicínský diskurz (koncept závislosti jako nemoci)
 • přizpůsobení podoby služby potřebám zdravotních pojišťoven
 • zúžení péče na zdravotnickou, je vytýkáno upozadění potřeb a životní zkušenosti pacientů (viz Platforma pro závislosti komplexně).

Sociální služby v oblasti závislostí a adiktologie

Jak to chodí

Sociální služby poskytují komplexní servis služeb pro závislé a jejich blízké. Mezi tyto služby patří i Renadi.

Výhody
 • registrované sociální služby jsou poskytovány bezplatně
 • pracovníci pracují s klientem komplexně (nabízí podpůrné rozhovory i podporu v sociálních oblastech – zaměstnání, bydlení, dluhy, dávky apod.)
 • služby jsou poskytovány anonymně
 • sociální pracovníci zaručují mlčenlivost
Nevýhody
 • služby mohou mít omezenou kapacitu
 • i přes anonymitu (přidělení anonymního kódu/přezdívky) vedení dokumentace
 • v některých případěch nedostatek zveřejněných informací (web) o odbornosti a psychoaterapeutickém či adiktologickém vzdělání odborníků

Kontaktujte nás

Pracujeme od pondělí do pátku. Na konzultaci je potřeba se předem objednat telefonicky na telefonním čísle 605 329 892 či e-mailem na renadi@renadi.cz. Pokud telefon zrovna nemůžeme zvednout, prosíme, počkejte až se Vám ozveme zpět.


Můžete přijít i bez objednání a to v těchto časech: Po, St, Čt: 9.00-11.00 a Út 16.00-18.00.


Nemusíte si dělat starosti, která služba je pro Vás vhodná. Na první schůzce společně s naším pracovníkem prozkoumáte Vaši situaci a obtíže, a teprve poté se společně domluvíte, jaká cesta bude pro Vás nejvhodnější.

Příjem

Renadi, o.p.s.
Sídlíme na ulici Bratislavská 2 (4. NP), Brno 602 00