https://www.NevyndamSe.cz

Alkohol

Léky

Hazardní hraní a online sázení

Závislost na lécích

V moderním světe již delší dobu probíhá osvěta ohledně nemocí, které jsou spíše psychologického rázu než fyzického (může za to mozek a ne zbytek těla). Společně s tím přišel také boom léků, které mají s těmito problémy pomoci. Jedná se hlavně o léky na spaní, problémy se soustředěním, úzkosti či různé formy fobií. Tyto léky mají pár věcí společných: velmi rychle na ně vzniká silný návyk, dochází k adaptaci na aktuální dávku a je nutné postupně zvyšovat a při vysazení zažívá člověk velmi nelibé pocity. Jejich nevýhodou je to, že problém pouze potlačí, ale plně nevyřeší.

Může se stát, že lékař tyto léky předepíše v krizovém období, ale dále pokračujete v užívání a z přechodného období se stává běžná praxe. A problém je na světě.

Pokud patříte mezi takové lidi, kteří berou denně hrst prášku a rádi by svoji konzumaci snížili či úplně vyřešili, neváhejte nám napsat e-mail, zavolat či se za námi zastavit na nezávazné setkání.

Příbuzní

Máte příbuzného, blízkého či kamaráda, který nadměrně užívá alkohol, návykové léky, nebo hazardně hraje? Nevíte, jak vašemu blízkému pomoci a děláte si o něj starosti? Nezůstávejte s tím problémem sami a nebojte se nás kontaktovat. Jsme tu pro vás.

Kontaktujte nás

Mám potřebu si vzít...

Cítíte-li silnou potřebu si vzít léky, jedná se o bažení neboli craving. Bažení se může dostavit bezprostředně po užití léků, během odeznívání účinné látky, anebo i po delší abstinenci. Projevuje se silnou potřebu si vzít další léky, vzpomínkami na příjemné chvíle prožité s léky, nepříjemnými tělesnými pocity (bolesti hlavy, bušení srdce, sevření na hrudi), nepříjemnými psychickými pocity (nepříjemné sny, úzkost, nervozita, únava, podrážděnost).

Některé situace jsou rizikovější a snadněji bažení vyvolají. Například:

 • Dostupnost léků
  Máte-li doma velkou zásobu léků, které vám vyvolávají závislost, je větší pravděpodobnost, že si vezmete, než když budete venku s přáteli.
 • Délka abstinence
  V počátku abstinence je bažení silnější, než po delší době, kdy už není problém snižovat dávky, anebo vysadit léky úplně se mírní.
 • Prožívání intenzivních emocí
  Chuť si vzít léky může vyvolat i stres a negativní emoce jako jsou úzkost, samota, deprese, hněv a vztek, ale stejně tak i intenzivní pozitivtní emoce – radost a štěstí, které způsobí tělesné rozrušení.

Co můžete udělat, když máte potřebu si vzít léky?

(Každému pomáhá něco jiného, nebojte se proto toho vyzkoušet více)

 • Běžte z dosahu léků, nebo odejděte ze situace, která vám vyvolává bažení
 • Dělejte to, co vás baví – četba, hudba, vaření, koupel, sex...
 • Vyzkoušejte fyzické cvičení nebo tělesnou práci
 • Běžte do přírody
 • Buďte s přáteli, kteří vás podporují v abstinenci
 • Pokud máte nějaké talismany, symboly připomínající abstinenci – využijte je
 • Někomu pomáhá to "prostě vydržet"; bažení trvá jen krátce
 • Můžete zkusit relaxační techniky, kontrolované dýchání, nebo spánek
 • Pokud máte bažení vyvolané tím, že chcete zažít příjemné pocity, kupte si nějakou maličkost, nebo si stanovte nějaký přiměřený cíl, kterého můžete dosáhnout
 • Přečtěte si svůj připravený dopis (seznam důvodů), proč abstinovat, a pokud žádný připravený nemáte, můžete si ho vytvořit – Seznam důvodů proč abstinovat (formát .odt)
 • Zkuste si uvědomit negativní důsledky braní léků, anebo nepříjemné zážitky spojené s nimi (např. Emoční otupělost, pracovní obtíže, úbytek energie)
 • Uvědomte si výhody abstinence (např. Myslete na své zdraví a své blízké)
 • Zkuste mluvit o svých aktuálních pocitech s kamarády nebo s odborníkem
 • Aktuální pocity si můžete také sepsat, abyste je později mohli s odborníkem probrat
 • Nebojte se požádat o pomoc (zavolat kamarádovi, svému psychologovi, na linku důvěry, zajít za námi nebo nás kontaktovat telefonicky či e-mailem)
 • Zkuste se sebemonitorovat (uvažujte o příčinách bažení, pozorujte dech, zapisujte si, kdy bažení vzniká, jak dlouho trvá, a co pomáhá ho překonat)

Jak pomáháme

Kontaktní a poradenské centrum

Služba je určena pro Vás, pokud:

 • Užíváte návykové léky (resp. léky vyvolávající závislost) typu: Lexaurin, Diazepam, Rivotril, Neurol, Rohypnol, aj. a rádi byste jejich konzumaci omezili.
 • Nejste si jistí, jestli je braní léků ve Vašem případě ohrožující a chtěli byste se to dozvědět.
 • Cítíte se být na lécích závislí, ale nechcete úplně přestat brát.
 • Jste v krizi, berete návykové léky.
 • Máte psychiatrickou diagnózu, a zároveň potíže s návykovými léky.
 • Kvůli potížím s léky potřebujete podporu v hledání zaměstnání, bydlení, v komunikaci s úřady nebo si nevíte rady s dluhy.
 • Je Vám více než 11 let.

Co pro Vás můžeme udělat:

 • Pomůžeme Vám zvládnout Vaše potíže s návykovými léky a vrátit se k běžnému životu.
 • Na první schůzce se členem našeho týmu společně zkusíte přijít na to, co přesně potřebujete. Pokud Vám s tím můžeme pomoci, domluvíme se na dalším postupu.
 • Projít s Vámi historii užívání návykových léků, spojit se s Vaším psychiatrem a domluvit se na možnostech vysazování a detoxifikace.
 • Můžeme Vám pomoci zprostředkovat léčbu směřující k detoxifikaci a léčbě závislosti na lécích.
 • Poskytujeme psychologické poradenství i terapii. Budete mít prostor se pravidelně setkávat se svým kontaktním pracovníkem. S ním můžete mluvit o svém životě, o potížích s léky, o pochybnostech a starostech, ale i radostech a hledat řešení. Zachováváme mlčenlivost - všechno zůstane mezi námi.
 • Poskytujeme sociální služby. Můžeme Vám pomoct hledat zaměstnání nebo bydlení, komunikovat s úřady, řešit dluhy, vyřizovat papíry a jiné.
 • Pokud se nemůžete dostavit do našich prostor, můžeme přijet za Vámi – stačí nás kontaktovat.
 • Pokud potřebujete využít jinou službu než tu naši, doporučíme Vám ji dle Vašich potřeb. Případně předáme kontakt.

 

Přečtěte si Veřejný závazek Kontaktního a poradenského centra

Terapeutické služby/léčba

Služba je určena pro Vás, pokud:

 • Máte v současnosti potíže s návykovými léky* a chtěli byste je úplně vysadit.
 • Už nějakou chvíli zkoušíte léky vysadit a chtěli byste v procesu vysazování podpořit.
 • Zkoušeli jste nějakou chvíli léky vysadit, momentálně je znovu berete, a rádi byste se však k vysazování vrátili.
 • Cítíte se být na lécích závislí, máte zájem o léčbu, ale nechcete podstoupit pobytovou léčbu.

 

Nebo

 

 • Jste rodinný příslušník nebo dobrý přítel někoho, kdo má potíže s návykovými léky, přičemž nezáleží na tom, jestli on má nebo nemá zájem situaci řešit.
 • Je Vám více než 11 let.

 

*léky vyvolávající závislost jsou např. Lexaurin, Diazepam, Rivotril, Neurol aj.

Co pro Vás můžeme udělat

 • Pomůžeme vám na cestě za abstinencí
 • Na první schůzce se členem našeho týmu společně zkusíte přijít na to, co přesně potřebujete. Pokud Vám s tím můžeme pomoci, domluvíme se na dalším postupu.
 • Poskytujeme psychologické poradenství a psychoterapii. Budete mít prostor se pravidelně a dlouhodobě (zpravidla jednou týdně) setkávat se svým poradcem/terapeutem, mluvit o svém životě, potížích s léky, pochybnostech, starostech ale i radostech, a hledat řešení. Zachováváme mlčenlivost – budete si tedy moct být jistí, že všechno zůstane mezi námi.
 • Můžeme ve spolupráci s Vámi kontaktovat vašeho psychiatra a společně s ním hledat cesty k bezpečné abstinenci a vysazování léků.
 • Dostanete možnost účastnit se skupinových terapií. Ve skupině budete spolu s jinými lidmi, kteří mají potíže s alkoholem, léky nebo hazardem, ale mají zájem se těchto potíží zbavit. Pod vedením psychoterapeutů tak budete moct sdílet své zkušenosti, pracovat na svých osobních a vztahových tématech nebo se podporovat v abstinenci. Ve skupině se lidé nemění.
 • Dostanete možnost účastnit se skupin “stress managmentu” nebo “mindfulness”.
 • Poskytujeme i rodinnou terapii. Budete moct na sezení přijít i s partnerem, dítětem, rodičem nebo jiným rodinným příslušníkem a pracovat na potížích ve vztazích společně.
 • Poskytujeme sociální služby. Můžeme Vám pomoct hledat zaměstnání nebo bydlení, komunikovat s úřady, řešit dluhy nebo vyřizovat dokumenty.
 • Poskytujeme psychologické poradenství i terapii i pro rodinné příslušníky.
 • Pokud potřebujete využít jinou službu než tu naši, pokusíme se Vám doporučit službu dle Vašich potřeb a vhodně Vás nasměrovat.


Přečtěte si Veřejný závazek Ambulance Renadi

Následná péče

Služba je určena pro Vás, pokud:

 • Jste kvůli potížím s návykovými léky již prošli jinými formami pomoci a léčby*, a to před méně než rokem, a hledáte podporu pro svou abstinenci.
 • Kvůli potížím s návykovými léky právě podstupujete léčbu, a máte zájem pokračovat v doléčování i po ukončení léčby.
 • Jste před méně než rokem podstoupili léčbu závislosti na návykových lécích, ale nyní máte pochybnosti nebo došlo k relapsům a chcete se o to podělit či hledat řešení.
 • Je Vám více než 11 let.

*např. absolvování ústavní léčby v psychiatrických nemocnicích nebo terapeutických komunitách nebo po absolvování ambulantní léčby s terapeutickým zaměřením.

Co pro Vás můžeme udělat:

 • Podpoříme Vás v období přechodu z léčby do běžného života. Pomůžeme Vám při dosahování a udržení změn vedoucích ke zvyšování kvality Vašeho života i života Vaší rodiny.
 • Na první schůzce se členem našeho týmu společně  přijdete na to, co přesně potřebujete. Pokud Vám s tím můžeme pomoci, domluvíme se na dalším postupu.
 • Poskytujeme psychologické poradenství i psychoterapii. Budete mít prostor se setkávat se svým terapeutem a mluvit o svém životě, potížích s užíváním léků, pochybnostech, starostech, ale i radostech, a hledat řešení. Zachováváme diskrétnost – budete si tedy moct být jistí, že všechno zůstane mezi námi (zachováváme mlčenlivost dle § 100 zákona č. 108/2006 sb.). Služby je možné poskytovat také anonymně.
 • Budete mít možnost účastnit se skupinových terapií. Ve skupině budete spolu s jinými lidmi, kteří již podstoupili nějakou formu léčby potíží s alkoholem, léky nebo hazardem. Pod vedením psychoterapeutů tak budete moct sdílet své zkušenosti nebo se podporovat v abstinenci. Ve skupině se lidé nemění.
 • Nabízíme podporu i pro Vaše blízké. Můžete se na sezení dostavit i s partnerem, dítětem, rodičem nebo jiným rodinným příslušníkem a pracovat tak na potížích ve vztazích společně.
 • Využít můžete i sociální poradenství. Znamená to, že Vám můžeme pomoci hledat zaměstnání nebo bydlení, komunikovat s úřady, řešit dluhy nebo vyřídit dokumenty, ve kterých se neorientujete.
  Pokud potřebujete využít jinou službu než tu naši, pokusíme se Vám doporučit službu dle Vašich potřeb a vhodně Vás nasměrovat.

Přečtěte si Veřejný závazek Následné péče

Kontaktujte nás

Je třeba se objednat předem – telefonicky nebo e-mailem.

Kontaktní centrum
nebo

Renadi, o.p.s.
Sídlíme na ulici Bratislavská 2 (3.patro), Brno 602 00