http://hazard.renadi.cz/ https://www.NevyndamSe.cz

Terénní práce

 

Pro koho je služba určena  

Služba terénní práce s klienty je určena lidem, kteří:

Službu terénní práce může kontaktovat osoba, která má problém s užíváním alkoholu, léky či hazardem a zároveň:

 

Způsob práce

V rámci terénní práce pracovník využívá metody case managementu, peer konzultanta a Otevřeného dialogu.

Case management

Case Management (dále CM) je koordinovaná činnost směřující k podpoře klienta, a to za účasti všech dostupných zdrojů (rodina, odborníci, sociální a zdravotní služby apod.) Za realizaci CM je zodpovědný sociální pracovník, který zodpovídá za vyhodnocení potřeb klienta a spolu s klientem a dalšími zapojenými osobami vytváří individuální plán.

Case manažer je koordinátor, který pomáhá klientovi (a jeho rodině) najít cestu z nepříznivé sociální situace. Koordinátor zná kvalitu, efektivitu a dostupnost služeb, které mohou klienta podpořit. Někdy je koordinátor případu nazýván též jako klíčový pracovník.

Peer konzultant

Peer konzultant je člověk s vlastní zkušeností. Může být rádcem i oporou. Peer konzultant může nabídnout empatii a porozumění pro situaci v níž se klient nachází. Čerpá ze svých zkušeností, které musel sám překonávat, zvládat. Díky tomu může klientům poradit, kterak se neztratit a získat nad situací patřičný nadhled. Spolupracuje se sociálním pracovníkem a  dalšími členy týmu.

Metoda otevřeného dialogu

Pro otevřený dialog je typická spolupráce s dalšími odborníky, ale též s přirozenou sociální sítí klienta. Na schůzky proto zveme blízké klienta a pracovníky jiných organizací, neboť každý hlas je pro hledání optimálního řešení důležitý. Nestavíme se do role expertů, kteří vědí, jak přesně situaci řešit. Vše s klientem a všemi, kdo k němu patří, komunikujeme otevřeně.

Mezi základní principy otevřeného dialogu patří:

 

Co pro Vás ještě můžeme udělat?

Kontakty

Kontakt na službu terénní práce:  

Kateřina Humlová, DiS: 725 550 585, katerina.humlova@renadi.cz
Marie Zvonková: 722 941 037, marie.zvonkova@renadi.cz
Ivana Dvořáková: 606 032 425, ivana.dvorakova@renadi.cz 
Mgr. Justýna Franková: 601 360 955, justyna.frankova@renadi.cz

Koordinátorka týmu:

Kateřina Humlová, DiS,
katerina.humlova@renadi.cz
tel: 725 550 585

Supervizor týmu:

Mgr. Ladislav Ptáček, DiS.

Kontaktujte nás

Je třeba se objednat předem – telefonicky nebo e-mailem.

Pokud telefon zrovna nemůžeme zvednout, prosíme, počkejte až se Vám ozveme zpět.

Příjem
nebo

Renadi, o.p.s.
Sídlíme na ulici Bratislavská 2 (3.patro), Brno 602 00