http://hazard.renadi.cz/ https://www.NevyndamSe.cz https://www.renadi.cz/cs/1-prosince-2020-otevirame-bezplatnou-internetovou-poradnu-s-peer-konzultanty-pro-lidi-zavisle-na-navykovych-latkach-ozvat-se-mohou-i-pribuzni https://www.vicnezpronajem.cz/

Terénní služba Renadi

 

Pro koho je služba určena  

Terénní služba je určena lidem, kteří:

Terénní službu může kontaktovat osoba, která má problém s užíváním alkoholu, léky či hazardem a zároveň:

 

Způsob práce

V rámci terénní práce pracovník využívá metody case managementu, peer konzultanta a Otevřeného dialogu.

Case management

Case Management (dále CM) je koordinovaná činnost směřující k podpoře klienta, a to za účasti všech dostupných zdrojů (rodina, odborníci, sociální a zdravotní služby apod.) Za realizaci CM je zodpovědný sociální pracovník, který zodpovídá za vyhodnocení potřeb klienta a spolu s klientem a dalšími zapojenými osobami vytváří individuální plán.

Case manažer je koordinátor, který pomáhá klientovi (a jeho rodině) najít cestu z nepříznivé sociální situace. Koordinátor zná kvalitu, efektivitu a dostupnost služeb, které mohou klienta podpořit. Někdy je koordinátor případu nazýván též jako klíčový pracovník.

Peer konzultant

Peer konzultant je člověk s vlastní zkušeností. Může být rádcem i oporou. Peer konzultant může nabídnout empatii a porozumění pro situaci v níž se klient nachází. Čerpá ze svých zkušeností, které musel sám překonávat, zvládat. Díky tomu může klientům poradit, kterak se neztratit a získat nad situací patřičný nadhled. Spolupracuje se sociálním pracovníkem a  dalšími členy týmu.

Metoda otevřeného dialogu

Pro otevřený dialog je typická spolupráce s dalšími odborníky, ale též s přirozenou sociální sítí klienta. Na schůzky proto zveme blízké klienta a pracovníky jiných organizací, neboť každý hlas je pro hledání optimálního řešení důležitý. Nestavíme se do role expertů, kteří vědí, jak přesně situaci řešit. Vše s klientem a všemi, kdo k němu patří, komunikujeme otevřeně.

Mezi základní principy otevřeného dialogu patří:

 

Co pro Vás ještě můžeme udělat?

Kontakty

Kontakt na službu terénní práce:  

Mgr. Jana Cempírková: 725 550 585, jana.cempirkova@renadi.cz 
Kateřina Humlová, DiS: 606 065 651, katerina.humlova@renadi.cz
Ivana Dvořáková: 606 032 425, ivana.dvorakova@renadi.cz 
 

Koordinátorka týmu:

Mgr. Jana Cempírková
jana.cempirkova@renadi.cz 
725 550 585 

Supervizor týmu:

Mgr. Ladislav Ptáček, DiS.

Kontaktujte nás

Na konzultaci je potřeba se předem objednat telefonicky na telefonním čísle 605 329 892
či e-mailem na renadi@renadi.cz. Pokud telefon zrovna nemůžeme zvednout, prosíme,
počkejte až se Vám ozveme zpět.


Můžete přijít i bez objednání a to v těchto časech: Po, St, Čt: 9.00-11.00 a Út 16.00-18.00.


Nemusíte si dělat starosti, která služba je pro Vás vhodná. Na první schůzce společně s naším pracovníkem prozkoumáte Vaši situaci a obtíže, a teprve poté se společně domluvíte, jaká cesta bude pro Vás nejvhodnější.

Příjem

Renadi, o.p.s.
Sídlíme na ulici Bratislavská 2 (3.patro), Brno 602 00