http://hazard.renadi.cz/ https://www.NevyndamSe.cz https://www.renadi.cz/cs/1-prosince-2020-otevirame-bezplatnou-internetovou-poradnu-s-peer-konzultanty-pro-lidi-zavisle-na-navykovych-latkach-ozvat-se-mohou-i-pribuzni https://www.vicnezpronajem.cz/

Workshop: Screen time pod kontrolou

Termín: 24. září 2024

Čas: 13:00 - 17:00 hod

Cena workshopu: 990,- Kč

 

Workshop nemá akreditaci. Jeho výstupem bude potvrzení o absolvování.

 

Přihlašování přes tento odkaz.

 

Dotazy: vzdelavani@renadi.cz

 

Interaktivní workshop s množstvím pracovních listů, které vznikly v rámci metodiky pro práci s klienty s rizikovým užíváním digitálních technologií.

Metodika se zaměřuje na konkrétní intervence, terapeutické metody a nástroje, které mohou být využity pro práci s nadužíváním digitálních technologií.

Metodický materiál poskytuje praktické příklady a cvičení, které účastníci/účastnice workshopu mohou adaptovat do své praxe, aby podpořili své klienty a klientky ve zdravém nastavení trávení času u obrazovek.

Materiály jsou vytvořené tak, aby byly srozumitelné a dobře využitelné i pro práci s dětmi a mladistvými.

Tento workshop, který bude postaven na možnosti vyzkoušet si práci s metodikou,  je určen primárně pro školní psycholožky a psychology, případně pro metodiky a metodičky prevence

 

Lektorky:

Mgr. Gabriela Bartošová - psycholožka, terapeutka a garantka služeb Renadi

Mgr. Radka Kůřilová - psycholožka a lektorka organizace Replug meLektorky

Mgr. Gabriela Bartošová

Gabriela Bartošová je psycholožka a psychoterapeutka s výcvikem v kognitivně behaviorální terapii. Ve své terapeutické práci se kromě jiného zaměřuje na problematiku závislostí a škodlivého užívání. V organizaci Renadi o.p.s. se podílela na budování služby Kontaktního centra, která je zaměřená na snižování rizik spojených s užíváním a na kontrolované užívání. Spolu s týmem Kontaktního centra vytváří a dle nejnovějších trendů aktualizuje praktické metodiky pro tuto práci. 

Mgr. Radka Kůřilová

Radka Kůřilová je psycholožka, která se zaměřuje na práci s dětmi a dospívajícími a má mnohaleté zkušenosti ze školního prostředí. V Replug me vede lektorský tým a je garantkou vzdělávání pro děti, učitele i rodiče – zastřešuje tedy aktivity, které mladé generaci pomáhají vytvářet zdravý vztah k digitálním technologiím i k sobě samým. Téma digitálního wellbeingu také popularizuje na konferencích a v médiích.


Všechny aktuality

Kontaktujte nás

Konzultujte své potřeby s našimi odborníky osobně nebo online a najděte společně nejlepší řešení pro Vás - kontaktujte nás ještě dnes!

Kontaktujte nás