http://hazard.renadi.cz/ https://www.NevyndamSe.cz https://www.renadi.cz/cs/1-prosince-2020-otevirame-bezplatnou-internetovou-poradnu-s-peer-konzultanty-pro-lidi-zavisle-na-navykovych-latkach-ozvat-se-mohou-i-pribuzni https://www.vicnezpronajem.cz/

Článek: Online terapie aneb funguje léčba přes počítač?

Online terapie aneb funguje léčba přes počítač?

Autorka: Mgr. Daniela Halámková, psychoterapeutka

 

 

Epidemie covid-19 přinesla společnosti spoustu nových témat a dilemat k řešení. Jedním z nich je i online psychoterapie. Lidé, kteří na psychoterapii docházeli do doby vypuknutí epidemie, najednou ze dne na den kvůli protiepidemickým opatřením ke své terapeutce /svému terapeutovi nemohli. Jiní se zase začali cítit hůř právě kvůli velké psychické zátěži spojené s koronavirem a začali nad psychoterapií uvažovat. I přesto, že dnes se opatření začínají uvolňovat a docházet na psychoterapii osobně je tedy možné čím dál víc, otázka online psychoterapie je pořád aktuální. Pokud by se taková forma terapie osvědčila, mohla by být řešením například pro lidi žijící v obcích bez dostupné terapeutické služby. Kdy je tedy online forma terapie k užitku a čím se liší od terapie tváří v tvář?


Na začátek je třeba zmínit, že terapie na dálku je v naší zemi zákonem povolená a je taky odbornými instituty považována za účinnou. Kvalita terapie vždy záleží na samotném terapeutovi/ce, ale obecně se nemusíte bát, že její dálková forma je nějaká “šmelina”.


Forem terapií na dálku je hned několik: online videohovor se zvukem i obrazem, telefonický hovor nebo písemné formy spolupráce (chatová platforma, email). Nejvíc se terapii tváří v tvář blíží první možnost, kdy je zachován zvuk i obraz. Tato forma terapie na dálku je proto nejobvyklejší náhradou běžného terapeutického uspořádání; to v případě, že terapeut/ka a klient/ka mají k dispozici potřebnou techniku.


Proč lidi nejčastěji přistupují k terapii online? Je to v případech, kdy zkrátka nejde v běžné formě terapie pokračovat. Může to být v případě nedávné epidemie z bezpečnostních důvodů, ale taky třeba při přestěhování klienta/ky do jiného města. Někdy si lidi vyberou online formu terapie, protože se jim taková myšlenka líbí víc než docházení na osobní terapii, ale není to úplně obvyklé. Terapie tváří v tvář se pořád považuje za preferovanou volbu terapeutického nastavení a o online formě se uvažuje jenom v případě, že takové uspořádání není možné. Pokud tedy hledáte terapeuta/ku, doporučuje se hledat v oblasti svého bydliště, aby bylo možné docházet na terapii osobně. Také v případě, že jste se trvale přestěhovali a chcete pokračovat v terapii, je na místě se zamyslet nad variantou změny terapeuta/ky.


Pokud máte s terapií zkušenost, možná víte, že jde o zvláštní a specifický způsob setkávání se s druhou osobou. Terapie má svoje hranice, například se s terapeutem/kou setkáváte v domluvené četnosti, na daný počet minut, vždy na tom samém místě a pravidla terapeutického uspořádání se obvykle nemění. Je možné, že terapeut/ka používá v terapii různé techniky, nebo spíše nechává téma sezení na vás; terapeuti/ky se liší ve způsobu, jak pracují. Všechny tyto náležitosti by měli zůstat stejné i po změně terapie v online formu. 


Znamená to, že i v online terapii má smysl držet její hranice: zabezpečit si pro hovor soukromí a klid, vyhradit si stanovený čas, pracovat podobným způsobem. Online terapie může člověka svádět k drobným porušením těchto hranic, například málokdo odolá otevření pošťákovi, který zrovna přinesl poštu, jiný zase během terapie “tak trochu” hlídá děti nebo si pochutná na svačině. Všechna tato drobná narušení ale mohou přispívat k tomu, že se z terapie stane spíše online pokec nebo pracovní setkání, proto je důležité si na to dávat pozor.


Nejdůležitější je zabezpečení soukromí. V terapii tváří v tvář soukromí zabezpečuje terapeut/ka tím, že poskytuje klid a místnost (a garantuje dostatečně hrubé zdi :) ). Doma si soukromí musíte zabezpečit Vy sami. V místnosti je nutné být sám. Pokud máte členy domácnosti, kterým nevěříte nebo se obáváte špehování, je dobré popřemýšlet nad místem, kde se budete cítit v bezpečí. Pokud ne, pravděpodobně bude lepší přijít na terapii osobně.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

Níže uvádíme přehled výhod a nevýhod online terapie, tak jak je vnímají lidé, kteří s ní mají zkušenost. Pamatujte, že každý jsme jiný a u každému záleží na něčem jiném. Pro Vaši terapii je podstatné, jak to máte Vy.

 

Výhody online terapie

 

Nevýhody online terapie

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Dilemata ohledně online terapie by mělo být možné probrat s terapeutem/kou. Na terapii je možné (a dokonce užitečné) mluvit o terapii. Pokud se tedy v online formě necítíte, nebo naopak vnímáte její přínos, klidně to s terapeutem/kou sdílejte. Koneckonců, jde o Váš čas a energii, kterou do terapie investujete - můžete tedy její průběh ovlivnit. Samozřejmě, může se stát, že terapeut/ka online formu odmítne, např. kvůli osobním preferencím nebo kvůli vybrané formě práce s Vámi. Faktem ale zůstává, že s online terapií se v následujících letech zřejmě budeme setkávat čím dál tím víc.


Všechny aktuality

Kontaktujte nás

Konzultujte své potřeby s našimi odborníky osobně nebo online a najděte společně nejlepší řešení pro Vás - kontaktujte nás ještě dnes!

Kontaktujte nás