http://hazard.renadi.cz/ https://www.NevyndamSe.cz https://www.renadi.cz/cs/1-prosince-2020-otevirame-bezplatnou-internetovou-poradnu-s-peer-konzultanty-pro-lidi-zavisle-na-navykovych-latkach-ozvat-se-mohou-i-pribuzni https://www.vicnezpronajem.cz/

Možnosti pomoci

PLACENÁ POMOC

Terapeutické komunity (TK)

Jak to chodí

Terapeutické komunity se věnují především závislostem na nelegálních drogách, popř. kombinaci závislosti na nelegální droze a alkoholu. Podobně jako u psychiatrických nemocnic poskytují kombinaci terapeutické a režimové léčby. Léčba v komunitách je intenzivnější a delší (9 až 14 měsíců), často probíhá na usedlosti na venkově s hospodářstvím a domácími zvířaty. Komunity provozují nestátní neziskové organizace a léčba je hrazena klienty (cca 5 tis. měsíčně). Je možné ji platit z dávek pomoci v hmotné nouzi.

Výhody
 • pobyt na venkově
 • možnost sdílení problémů s ostatními lidmi
 • odborní terapeuti
 • pravidelný režim a jasná struktura dne
 • fyzická práce
Nevýhody
 • pobyt v komunitě je placený
 • většinou není možné se volně pohybovat po okolí
 • doporučuje se vybrat komunitu co nejdál od místa, kde člověk užíval

Psychoterapeut soukromý

Jak to chodí

Jak to chodí: Vyhledáte si kontakt, např. na internetu, po konzultaci s námi či dostanete od někoho osobní doporučení a objednáte se. Při osobní návštěvě pak psychoterapeut/ka s Vámi podrobně probere Vaše potíže a společně se domlouváte na tom, co a jak dál. Formy psychoterapie se odvíjí od zaměření psychoterapeuta – dialog, práce s tělem, výtvarné techniky apod. Je možné volit mezi formou individuální psychoterapie, resp. párové, rodinné a někde i skupinové. Vše záleží na domluvě a možnostech psychoterapeuta.

Výhody
 • vysoká odbornost – odborníci s dlouholetou praxí
 • více prostoru pro vás
 • anonymita, diskrétnost
 • osobní přístup
 • možnost přizvat do terapie další členy rodiny či blízké
 • osobní angažovanost/zájem terapeuta
Nevýhody
 • služby jsou placené a relativně drahé

Soukromé pobytové léčby

Jak to chodí

Soukromé pobytové služby nabízí pomoc při zvládání či léčbě závislosti. Je možné snadno vyhledat na inetrnetu, kde často nabízí jasné a informace.

Např:

AdiCare

www.adicare.cz

NeoCentrum

www.neocentrum.cz

Branické sanatorium Moniky Plocové

www.monikaplocova.cz

 

Výhody
 • diskrétní přístup - žádné záznamy a dokumentace o léčbě
 • proklientský přístup
 • větší možnost přízpůsobení potřebám klientů 
Nevýhody
 • klient musí sám vyhodnotit, zda odbornost personálu a služeb je dostatečná a kvalitní 
 • možnost horší orientace a vymahatelnosti práv při podání stížnosti či vedení právního sporu (při konfliktu, či nespokojenosti), pokud nejde o zdravotnické či sociální zařízení, které mají zákonnou povinnost klientům a pacientům sdělovat práva, povinnosti a možnost podání stížnosti.

BEZPLATNÉ SLUŽBY

Psychiatr

Jak to chodí

Jak na to: Sami si vyhledáte kontakt třeba na internetu (např. znamylekar.cz), dostanete kontakt na konzultaci s námi nebo si můžete od někoho nechat poradit a objednáte se. Při osobní návštěvě pak s Vámi psychiatr/yně proberou, co budete potřebovat a stanoví léčebný postup, většinou spočívající v užívání léků. Zároveň je možné tuto léčbu doplnit doporučením k psychoterapeutovi. Psychiatři většinou psychoterapii nevykonávají.

Výhody
 • návštěva psychiatra je hrazená zdravotními pojišťovnami
 • možnost léčby užíváním léků
 • záruka důvěrnosti sdělení – mlčenlivost psychiatra/yčky
Nevýhody
 • často dlouhé čekací lhůty
 • omezené možnosti více probrat svou situaci
 • pomoc je často zaměřena na podávání léků, ostatní věci a souvislosti zůstávají bez povšimnutí (např. vztahy, práce, bydlení, dluhy apod.)

Klinický psycholog

Jak to chodí

Klinický psycholog je hrazený zdravotní pojišťovnou. I k němu se dochází na pravidelné konzultace ideálně jednou měsíčně. Je možné docházet na konzultaci i jednou týdně až jednou za dva týdny.

Výhody
 • návštěva klinického psychologa je hrazena pojišťovnami
 • možnost probrat problém více do hloubky
 • psycholog je prověřeným odborníkem především na diagnostiku
 • psycholog je vázán mlčenlivostí
Nevýhody
 • kliničtí psychologové často nejsou odborníci na závislosti
 • klienty s těmito potížemi mnohdy nepřijímají do péče
 • časté jsou také dlouhé čekací lhůty

Svépomocné skupiny

Jak to chodí

Jedná se o pomáhající skupiny, kde se v pravidelných intervalech schází lidé s podobnými potížemi, např. s alkoholem nebo gamblingem. Skupiny si řídí členové sami, bez pomoci odborníka. Mezi nejznámější svépomocné skupiny věnující se dané problematice patří Anonymní alkoholici (AA), tzv. “áčka”, více ZDE

Výhody
 • účast na skupinách je většinou bezplatná
 • možnost sdílení problému s lidmi, kteří jsou na tom podobně
 • pomoc a podpora při snaze udržet abstinenci
 • mlčenlivost ve skupině – nikdo nic nevynáší ven
Nevýhody
 • nepřítomnost odborníka
 • větší počet členů
 • skupina je otevřená, kdokoliv může přijít či odejít

Pobytová léčba

Jak to chodí

Oddělení léčby závislostí fungují v rámci psychiatrických nemocnic. Jedná se o kombinaci režimové (strukturované, jasně dané) a terapeutické léčby (individuální a skupinová psychoterapie). Léčba obvykle trvá 12 až 20 týdnů a je hrazena ze zdravotního pojištění.

 

Výhody
 • léčba je hrazená ze zdravotního pojištění
 • bezpečné prostředí pro zvládnutí abstinenčních příznaků, detoxifikaci, vysazení či změnu medikace
 • setkání se skupinou dalších pacientů s podobnou zkušeností
 • lečbu vedou odborníci
 • možná spolupráce s dalšími zdravotnickými obory a specialisty (léčba žloutenky, interna, ad.)
 • jasný a pevný řád, struktura,
 • možnost návštěv během návštěvních hodin
 • pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí
Nevýhody

 

 • někdy dlouhá čekací doba na uvolnění místa
 • záznam a diagnóza ve zdravotní kartě (skrze hrazení výkonů zdravotní pojišťovnou) 
 • dominantní medicínský diskurz (koncept závislosti jako nemoci)
 • přizpůsobení podoby služby potřebám zdravotních pojišťoven
 • zúžení péče hlavně na zdravotnickou, je vytýkáno upozadění potřeb a životní zkušenosti pacientů (viz Platforma pro závislosti komplexně).

Adiktologické ambulance

Jak to chodí

Adiktologická ambulance je zdravotnické zařízení poskytuje ambulantní diagnostickou, preventivní, poradenskou a edukativní péči s možností krátkodobé terapeutické intervence pro osoby závislé na drogách, (alkoholu či jiných návykových látkách), problémové uživatele či osoby experimentující s drogami. Současně se věnují pacientům s nelátkovými závislostmi, jako je gambling, závislost na internetu. 

 

Výhody
 • ambulantní poradenství, terapeutické intervence, diagnostika, edukace
 • hrazeno z vašeho zdravotního pojištění
 • záruka mlčenlivosti pracovníků 
 • zdravotnické zařízení umožňuje pružnější a užší spolupráci s lékařskými obory - gastroenterologie, hepatologie, ad. 
Nevýhody

 

 • záznam a diagnóza ve zdravotní kartě (skrze hrazení výkonů zdravotní pojišťovnou) 
 • dominantní medicínský diskurz (koncept závislosti jako nemoci)
 • přizpůsobení podoby služby potřebám zdravotních pojišťoven
 • zúžení péče na zdravotnickou, je vytýkáno upozadění potřeb a životní zkušenosti pacientů (viz Platforma pro závislosti komplexně).

Sociální služby v oblasti závislostí a adiktologie

Jak to chodí

Sociální služby poskytují komplexní servis služeb pro závislé a jejich blízké. Mezi tyto služby patří i Renadi.

Výhody
 • registrované sociální služby jsou poskytovány bezplatně
 • pracovníci pracují s klientem komplexně (nabízí podpůrné rozhovory i podporu v sociálních oblastech – zaměstnání, bydlení, dluhy, dávky apod.)
 • služby jsou poskytovány anonymně
 • sociální pracovníci zaručují mlčenlivost
Nevýhody
 • služby mohou mít omezenou kapacitu
 • i přes anonymitu (přidělení anonymního kódu/přezdívky) vedení dokumentace
 • v některých případěch nedostatek zveřejněných informací (web) o odbornosti a psychoaterapeutickém či adiktologickém vzdělání odborníků

Kontaktujte nás

Konzultujte své potřeby s našimi odborníky osobně nebo online a najděte společně nejlepší řešení pro Vás - kontaktujte nás ještě dnes!

Kontaktujte nás