http://hazard.renadi.cz/ https://www.NevyndamSe.cz https://www.renadi.cz/cs/1-prosince-2020-otevirame-bezplatnou-internetovou-poradnu-s-peer-konzultanty-pro-lidi-zavisle-na-navykovych-latkach-ozvat-se-mohou-i-pribuzni https://www.vicnezpronajem.cz/

Kontaktní centrum

Ambulance Renadi

Následná péče Renadi

Byty Následné péče

Terénní služba Renadi

Kontaktní centrum

Kdo se na nás může obrátit:

 • Máte pocit, že užíváte víc, než Vám vyhovuje (může jít o excesivní pití, sázecí tahy, pravidelné nadužívání léků nebo chování, které Vám dělá starosti).
 • Chcete vědět, jak zmírnit negativní dopady užívání (zdravotní stav, konflikty, dluhy, výčitky aj).
 • Nejste si jistí, jak moc je Vaše užívání škodlivé a chcete zjistit, jak na tom jste.
 • Cítíte, že máte problém s užíváním, ale nechcete úplně přestat užívat.
 • Uvažujete o změně užívání, ale nejste si jistí, zda chcete jít cestou abstinence nebo snižování rizik.
 • Řešíte krize ve svém životě užíváním.
 • Spolu s užíváním řešíte další psychické potíže (duální diagnóza).
 • Kvůli potížím, které vznikly v souvislosti s užíváním, potřebujete podporu v hledání zaměstnání, bydlení, v komunikaci s úřady nebo si nevíte rady s dluhy.  
 • Je Vám více než 11 let a jste z Jihomoravského kraje.

Neposkytujeme služby osobám, které se potýkají se závislostí pouze na nelegálních látkách. V těchto případech se prosíme obraťte na jiné organizace (např. Společnost Podané ruce, Remedis)

Co pro Vás můžeme udělat:

Uvedené služby poskytujeme pouze při řešení potíží v souvislosti s problematickým užíváním alkoholu, léků, gamblingu, kratomu a digitálních závislostí (příp. při duálních diagnózách).

V Kontaktním centru Vám můžeme pomoci v následujících oblastech:

 • zorientovat se ve vlastní situaci a možnostech jejího řešení
 • řešit závislost a její léčbu
  • zorientování se ve Vašem pití
  • snižování následků Vašeho pití (zdravotní stav, vztahy, dluhy atd.)
  • kontrolované pití, tzv. drinking management
  • pomoc se zařízením detoxifikace, případně léčby závislosti na alkoholu
  • poskytnutí psychologického poradenství či psychoterapie zaměřené Harm Reduction
  • úschova a užívání Antabusu ve spolupráci s psychiatrem
 • zázemí pro osobní hygienu
 • potravinovou pomoc
 • najít si bydlení
 • najít si práci
 • vyřídit si osobní doklady
 • vyřídit sociální dávky
 • vyřídit invalidní a starobní důchod
 • zmapovat dluhy, vytvořit splátkový kalendář
 • nastavit finanční rozpočet

Pokud řešíte něco, co naše služba nezajišťuje, doporučíme Vám jinou formu pomoci a pomůžeme Vám s nimi navázat kontakt. Zajistíme Vám návaznou pomoc, když potřebujete:

 • najít vhodnou lékařskou péči
 • každodenní potravinovou pomoc či zajištění oblečení
 • pomůcky pro bezpečnou aplikaci drog
 • odbornější dluhové poradenství a insolvenci
 • řešit domácí násilí
 • trestněprávní poradenství
 • podporu při péči, výchově a vzdělání dětí
 • zajištění materiálních věcí pro děti (např. oblečení, školní pomůcky apod.)
 • pomoc s udržením bydlení (např. pomoc s vařením, nákupy apod.)
 • pomoc se zajištěním kontaktu se společenským prostředím (např. styk s vrstevníky, rodinou apod.)


Stále si nejste jistí, co vše pro Vás můžeme udělat? Přijďte se poradit.

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte nás

Na konzultace je nutné se předem objednat nebo můžete bez objednání dorazit v kontaktních hodinách.

Kontaktní hodiny

V kontaktních hodinách nás můžete navštívit bez objednání. Pracovník se Vám bude věnovat během kratší schůzky (zpravidla 20-30 minut), kdy zjistí, s čím bychom Vám mohli pomoct a informuje Vás o službách Renadi, případně Vás nasměruje na jinou organizaci, která by pro Vás byla vhodná.

Po: 9-11         Út: 16-18         St: 9-11         Čt: 9-11 

 

Kontakt Kontaktní centrum: 602 461 962

Koordinátor týmu: Petra Kolesa, DiS.

Supervizor týmu: Mgr. Ladislav Ptáček, DiS.

 

Veřejný závazek Kontaktního centra

Kontaktujte nás

Konzultujte své potřeby s našimi odborníky osobně nebo online a najděte společně nejlepší řešení pro Vás - kontaktujte nás ještě dnes!

Kontaktujte nás