http://hazard.renadi.cz/ https://www.NevyndamSe.cz https://www.renadi.cz/cs/1-prosince-2020-otevirame-bezplatnou-internetovou-poradnu-s-peer-konzultanty-pro-lidi-zavisle-na-navykovych-latkach-ozvat-se-mohou-i-pribuzni https://www.vicnezpronajem.cz/

Kontaktní centrum

Ambulance Renadi

Následná péče Renadi

Byty Následné péče

Terénní služba Renadi

Terénní služba Renadi

Služba je určena pro Vás, pokud:

 • Máte pocit, že užíváte více než Vám vyhovuje (ať už chcete dále užívat nebo abstinovat).
 • Chcete vědět, jak můžete zmírnit negativní dopady svého užívání (zdravotní stav, konflikty ve vztazích, dluhy, …).
 • Řešíte krize užíváním.
 • Spolu s užíváním řešíte další psychické potíže (duální diagnóza).
 • Kvůli potížím, které vznikly v důsledku užívání potřebujete podporu v hledání zaměstnání, bydlení, v komunikaci s úřady nebo při řešení dluhů.
 • Pokud potřebujete doprovod na úřad, k lékaři či do jiné instituce.
 • Z nějakého důvodu potřebujete podporu v místě, kde se právě zdržujete (ulice, domácnost, nemocnice, jiná sociální služba aj.).
 • Jste starší 16 let. 

Nebo 

 • Máte v rodině člena, který má potíže s užíváním a z nějakého důvodu potřebuje podporu v místě, kde se právě zdržuje (ulice, domácnost, nemocnice, jiná sociální služba aj.).

Co pro Vás můžeme udělat:

S čím Vám můžeme v Terénní službě Renadi pomoci:

 • pokud máte člena rodiny, který nezdravě užívá a není ochoten vyhledat odbornou pomoc, můžeme přijet my za Vámi a situaci řešit s dalšími členy rodiny ve Vašem přirozeném prostředí v rámci města Brna,
 • zorientovat se ve vlastní situaci a možnostech jejího řešení,
 • řešit problematické užívání a jeho léčbu,
  • zorientování se ve Vašem užívání,
  • podpora motivace k léčbě,
  • snižování negativních dopadů Vašeho užívání (zdravotní stav, vztahy, dluhy atd.),
  • kontrolované užívání,
  • pomoc se zařízením detoxifikace, případně léčby závislosti,
  • poskytnutí psychologického poradenství či terapie zaměřené Harm Reduction,
  • úschova a užívání Antabusu ve spolupráci s psychiatrem,
 • najít si bydlení,
 • najít si práci,
 • vyřídit si osobní doklady,
 • vyřídit sociální dávky,
 • vyřídit invalidní a starobní důchod,
 • zmapovat dluhy, vytvořit splátkový kalendář,
 • nastavit finanční rozpočet.

V případě potřeby, kterou naše služba nezajišťuje, Vám doporučíme jinou formu pomoci a pomůžeme Vám s nimi navázat kontakt. Zajistíme Vám návaznou pomoc, když potřebujete:

 • řešení drogové závislosti (výměna pomůcek pro bezpečnou aplikaci drog, detekování infekčních chorob),
 • najít vhodnou lékařskou péči,
 • potravinovou pomoc či oblečení,
 • zázemí pro osobní hygienu,
 • odbornější dluhové poradenství a insolvenci,
 • řešit domácí násilí,
 • trestněprávní poradenství,
 • podporu při péči, výchově a vzdělání dětí,
 • zajištění materiálních věcí pro děti (např. oblečení, školní pomůcky apod.),
 • pomoc s udržením bydlení (např. pomoc s vařením, nákupy apod.),
 • pomoc se zajištěním kontaktu se společenským prostředím (např. styk s vrstevníky, rodinou apod.).

Stále si nejste jistí, co vše pro Vás můžeme udělat? Zavolejte a poradíme Vám.

Kontakty na službu:  


Mgr. Jana Cempírková:
725 550 585, jana.cempirkova@renadi.cz 
Kateřina Humlová, DiS: 606 065 651, katerina.humlova@renadi.cz
Ivana Dvořáková: 606 032 425, ivana.dvorakova@renadi.cz 
Jana Drcmanová: 702 163 364, jana.drcmanova@renadi.cz

Koordinátorka týmu: Mgr. Jana Cempírková

Supervizor týmu: Mgr. Ladislav Ptáček, DiS.

Kontaktujte nás

Konzultujte své potřeby s našimi odborníky osobně nebo online a najděte společně nejlepší řešení pro Vás - kontaktujte nás ještě dnes!

Kontaktujte nás