http://hazard.renadi.cz/ https://www.NevyndamSe.cz https://www.renadi.cz/cs/1-prosince-2020-otevirame-bezplatnou-internetovou-poradnu-s-peer-konzultanty-pro-lidi-zavisle-na-navykovych-latkach-ozvat-se-mohou-i-pribuzni

Projekty

Harm reduction práce s lidmi bez domova 

 
Projekt se zaměřuje na nastavení spolupráce s lidmi bez domova v lokalitě Brno-střed. Tato práce je realizována pomocí metody harm reduction (tedy zmenšení rizik problematického způsobu života a to co se týče dopadů jak na uživatele samotné, tak na obyvatele a návštěvníky Brno-střed). Naši pracovníci s lidmi bez domova navážou kontakt prostřednictvím rozdávání balíčků s jídlem, potravinami, oblečením a léky, peer pracovník/pracovnice bude mít možnost navázat rozhovor a sdílet s nimi zkušenosti s vlastní cestou k zotavení; oslovení lidé budou mít možnost stát se klienty Renadi - spolupracovat nejdřív s terénním týmem a následně navázat spolupráci s některou z jiných služeb Renadi (ambulantní péče, kontaktní centrum) a nastavit spolupráci tak, aby směřovala k zotavení ze závislosti na alkoholu či lécích.
 
Projekt je realizován za finanční podpory městské části Brno-střed.


Profesionalizace a podpora nastavování pracovní pozice peer konzultantů v multidisciplinárních týmech

 
Projekt chce přispět k ukotvení aktuálně mnohoznačné pracovní pozice tzv. peer konzultantů, a to zejména s ohledem na jejich působení v rámci multidisciplinárního týmu. Toho chce docílit jednak prostřednictvím mapování peerských potřeb směrem k jejich pracovní roli a také prostřednictvím budování podpůrné peerské sítě sdružující peer konzultanty napříč tématy. Dialog o pracovních potřebách peer konzultantů a peerské propojování napomůžou k efektivnější implementaci pozice peer konzultantů v týmech, ale i k emancipaci peerské role. Sekundárním efektem projektu bude zárodek peerské profesní komory/platformy/komunity, která může vzejít z peerské sítě.  
 
Projekt je realizován za finanční podpory Magistrátu města Brna.


Práce v terénu s uživateli návykových látek a s hráči hazardních her a jejich blízkými

Projekt zvyšuje dostupnost specializovaných nízkoprahových služeb v Brně. Zajišťuje kontaktní a terénní práci s uživateli legálních návykových látek a hráči hazardních her, jejich příbuznými a okolím. Klientům poskytujeme odborné sociální a psychologické poradenství, motivační a podpůrné rozhovory. V rámci projektu navazujeme spolupráci s OSPOD, azylovými domy a dalšími institucemi či organizacemi, jejichž klienti potřebují odbornou adiktologickou podporu v terénu.

Projekt je realizován za finanční podpory statutárního města Brna.


Prevence závislosti na alkoholu u mladých pijáků

Cílem projektu je protidrogová prevence závislosti v oblasti škodlivého užívání alkoholu, gamblingu či počítačových her, ev. léčiv, a to u mladistvých a mladých dospělých, včetně zapojení jejich rodiny a blízkých. Mezi mladou generací pijáků tento projekt šíří přístup šetrného-bezpečného pití alkoholu či takového způsobu, který zmírňuje rizika rozvoje závislosti a společenských dopadů při excesivním pití alkoholu.

Projekt je realizován za finanční podpory statutárního města Brna.


Prevence on-line sázení

Cílem projektu je prostřednictvím on-line kampaně seznamovat veřejnost a aktuální hráče/sázející s riziky nových forem hazardního hraní a sázení, případně provázat s (harm reduction) metodami responsible gaming.

Projekt je realizován za finanční podpory statutárního města Brna.


Projekt prevence kriminality - Prevence rizikového chování a nadužívání alkoholu mládeže

Projekt pomáhá snižovat trestnou činnost mladých související s nadužíváním alkoholu, léků či gamblingem. Oslovuje mladé, kteří mají již nějakou zkušenost s porušováním zákonných norem, respektive jsou potenciálními pachateli takové činnosti. Proto rozvíjíme spolupráci s OSPOD, kurátory pro mládež, PMS a s uvedenou rizikovou skupinou, ohroženou závislostmi. Skrze tuto spolupráci se nám daří nabízet a realizovat individuální poradenství pro tuto specifickou cílovou skupinu. Dále se projekt věnuje také osvětě ohledně přístupů Harm Reduction, kontrolovaného pití a ve spolupráci s barem Super panda cirkus také Responsible Service of Alcohol.

Projekt je realizován za finanční podpory statutárního města Brna.Skončené projekty

Renadi Go

Cílem projektu je rozvoj kvality služeb v Renadi, o.p.s. v podobě zavedení standardů kvality, s důrazem na zvýšení participace klientů a s podporou procesně-organizačního auditu.
Cílová skupina projektu je poskytovatel sociální služby a jeho zaměstnanci (10 osob), kteří získají nebagatelní podporu.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.Recover the system/Recovery housing

registrační číslo CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0014334

Účelem dotace je vytvoření a praktické otestování modelu služby zaměřené na osoby s problematickou konzumací alkoholu, které současně nedosáhnou na adekvátní bydlení tak, aby byly maximálně akcentovány potřeby uživatelů této služby, a to prostřednictvím následujících fází inspirovaných souborem metod zaměřených na člověka: empatie, prototypování, testování a vyhodnocování.
Projekt cílí na lidi s problematickou konzumací alkoholu, kteří současně nedosáhnou na adekvátní bydlení. Další cílovou skupinou projektu jsou pracovníci organizace Renadi, včetně týmu poskytovatelů péče v rámci nové služby. Metodika služby přinese nová poznání a inspirace pro poskytování péče klientům i v jiných službách organizace.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.Evaluační plán

Kontaktujte nás

Na konzultaci je potřeba se předem objednat telefonicky na telefonním čísle 605 329 892
či e-mailem na renadi@renadi.cz. Pokud telefon zrovna nemůžeme zvednout, prosíme,
počkejte až se Vám ozveme zpět.


Můžete přijít i bez objednání a to v těchto časech: Po, St, Čt: 9.00-11.00 a Út 16.00-18.00.


Nemusíte si dělat starosti, která služba je pro Vás vhodná. Na první schůzce společně s naším pracovníkem prozkoumáte Vaši situaci a obtíže, a teprve poté se společně domluvíte, jaká cesta bude pro Vás nejvhodnější.

Příjem
nebo

Renadi, o.p.s.
Sídlíme na ulici Bratislavská 2 (3.patro), Brno 602 00