http://hazard.renadi.cz/ https://www.NevyndamSe.cz

Projekty

Recover the system/Recovery housing

registrační číslo CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0014334

Účelem dotace je vytvoření a praktické otestování modelu služby zaměřené na osoby s problematickou konzumací alkoholu, které současně nedosáhnou na adekvátní bydlení tak, aby byly maximálně akcentovány potřeby uživatelů této služby, a to prostřednictvím následujících fází inspirovaných souborem metod zaměřených na člověka: empatie, prototypování, testování a vyhodnocování.
Projekt cílí na lidi s problematickou konzumací alkoholu, kteří současně nedosáhnou na adekvátní bydlení. Další cílovou skupinou projektu jsou pracovníci organizace Renadi, včetně týmu poskytovatelů péče v rámci nové služby. Metodika služby přinese nová poznání a inspirace pro poskytování péče klientům i v jiných službách organizace.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.Evaluační plán

Práce v terénu s uživateli návykových látek a s hráči hazardních her a jejich blízkými

Projekt zvyšuje dostupnost specializovaných nízkoprahových služeb v Brně. Zajišťuje kontaktní a terénní práci s uživateli legálních návykových látek a hráči hazardních her, jejich příbuznými a okolím. Klientům poskytujeme odborné sociální a psychologické poradenství, motivační a podpůrné rozhovory. V rámci projektu navazujeme spolupráci s OSPOD, azylovými domy a dalšími institucemi či organizacemi, jejichž klienti potřebují odbornou adiktologickou podporu v terénu.
Projekt je realizován za finanční podpory statutárního města Brna.

 

Prevence závislosti na alkoholu u mladých pijáků

Cílem projektu je protidrogová prevence závislosti v oblasti škodlivého užívání alkoholu, gamblingu či počítačových her, ev. léčiv, a to u mladistvých a mladých dospělých, včetně zapojení jejich rodiny a blízkých. Mezi mladou generací pijáků tento projekt šíří přístup šetrného-bezpečného pití alkoholu či takového způsobu, který zmírňuje rizika rozvoje závislosti a společenských dopadů při excesivním pití alkoholu.
Projekt je realizován za finanční podpory statutárního města Brna.


Prevence on-line sázení

Cílem projektu je prostřednictvím on-line kampaně seznamovat veřejnost a aktuální hráče/sázející s riziky nových forem hazardního hraní a sázení, případně provázat s (harm reduction) metodami responsible gaming.
Projekt je realizován za finanční podpory statutárního města Brna.

 

Projekt prevence kriminality - Prevence rizikového chování a nadužívání alkoholu mládeže

Projekt pomáhá snižovat trestnou činnost mladých související s nadužíváním alkoholu, léků či gamblingem. Oslovuje mladé, kteří mají již nějakou zkušenost s porušováním zákonných norem, respektive jsou potenciálními pachateli takové činnosti. Proto rozvíjíme spolupráci s OSPOD, kurátory pro mládež, PMS a s uvedenou rizikovou skupinou, ohroženou závislostmi. Skrze tuto spolupráci se nám daří nabízet a realizovat individuální poradenství pro tuto specifickou cílovou skupinu. Dále se projekt věnuje také osvětě ohledně přístupů Harm Reduction, kontrolovaného pití a ve spolupráci s barem Super panda cirkus také Responsible Service of Alcohol.
Projekt je realizován za finanční podpory statutárního města Brna.

 

Skončené projekty

Renadi Go

Cílem projektu je rozvoj kvality služeb v Renadi, o.p.s. v podobě zavedení standardů kvality, s důrazem na zvýšení participace klientů a s podporou procesně-organizačního auditu.
Cílová skupina projektu je poskytovatel sociální služby a jeho zaměstnanci (10 osob), kteří získají nebagatelní podporu.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Kontaktujte nás

Je třeba se objednat předem – telefonicky nebo e-mailem.

Kontaktní centrum
nebo

Renadi, o.p.s.
Sídlíme na ulici Bratislavská 2 (3.patro), Brno 602 00