http://hazard.renadi.cz/ https://www.NevyndamSe.cz https://www.renadi.cz/cs/1-prosince-2020-otevirame-bezplatnou-internetovou-poradnu-s-peer-konzultanty-pro-lidi-zavisle-na-navykovych-latkach-ozvat-se-mohou-i-pribuzni

Nasloucháme potřebám
našich klientů

Poslání:

Poskytujeme lidem a jejich blízkým odbornou psychosociální pomoc a podporu pro změnu životní situace související s užíváním alkoholu, návykových léků, hazardním hraním, hraním počítačových her a s případnými psychickými potížemi.

Filozofie a hodnoty:

Financování

Jsme nezisková, obecně prospěšná společnost. Jsme poskytovatelé 3 sociální služeb dle zákona 108/2006 Sb., které jsou registrované krajským úřadem v Brně v rámci Jihomoravského kraje. Na tyto 3 služby čerpáme dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí, Jihomoravského kraje a statutárního města Brna.
Tvorba rozpočtů a následné vyúčtování těchto dotací se řídí pravidly poskytování sociálních služeb. Jsem tedy přesně dány mantinely a pravidla včetně položek rozpočtu, které můžeme, nemůžeme a také v jaké výši můžeme vyúčtovat. Každoročně jsou naše finance, a poskytování služeb kontrolovány  krajskými, městskými úřady včetně finančního. 

Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018

 

Náš tým

Roman Hloušek

Statutární zástupce, garant služeb, spoluzakladatel

V Renadi jsem od roku 2012, kdy jsme společnost společně s dalšími kolegy založili. Podílím se na vedení organizace, a to jak po ekonomické a strategické stránce, tak po stránce metodické. V oblasti prevence a léčby závislostí působím od počátku své profesní kariéry. V Renadi pracuji především na pozici individuálního a skupinového psychoterapeuta. Dlouholeté zkušenosti mám i v oblasti sociální práce - zejména s case managementem. Poslední léta se zaměřuji na problematiku duálních diagnóz.

 

Kontakt na mne je: roman.hlousek@renadi.cz

 

Tereza Janačiková Nováková

spoluzakladatelka

V Renadi jsem od roku 2012, kdy jsme je společně s dalšími kolegy založili. Podílím se na vedení organizace, a to jak po ekonomické a strategické stránce, tak po stránce odborně-metodické. Jsem psychoterapeutka a v Renadi jsem proto, že s kolegy fungujeme jako skutečný tým, je pro nás důležité být si rovnocennými partnery, společně tvořit a rozvíjet neotřelé myšlenky, posouvat Renadi směrem ke klientům, a také směrem k našim vizím. Baví mě pracovat s lidmi a být jim průvodcem na nové cestě. Baví mě být svědkem jejich příběhů.

 

Kontaktovat mne můžete skrze email: tereza.janacikova.novakova@renadi.cz

 

Iveta Kociánová

Koordinátorka Ambulance Renadi a Následné péče Renadi, psychoterapeutka

V Renadi působím jako psychoterapeut a koordinátor ambulance. Své vzdělání jsem získala na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, aktuálně jsem frekventantkou psychoterapeutického výcviku kognitivně-behaviorální terapie pod institutem Odyssea. Každého klienta beru jako partnera, se kterým společně řešíme jeho problém a hledáme cestu, jak dosáhnout cíle. Svá sezení zakládám na tom, že každé učiněné rozhodnutí (ač se aktuálně zdá jako špatné) se v danou chvíli zdálo jako to nejvýhodnější.

E-mail: iveta.kocianova@renadi.cz

Kateřina Humlová

Koordinátorka Terénní služby, Sociální pracovnice

V Renadi pracuji na pozici terénní sociální pracovnice, což znamená, že se s klienty setkávám mimo prostory Renadi. Jsem absolventkou sociálně právní činnosti a svým klientům poskytuji sociálně psychologické poradenství. Klienty se snažím nasměrovat k řešení jejich obtížné životní situace, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami. Každá lidská bytost je jedinečná, tudíž využívám principy individuálního přístupu.

E-mail: katerina.humlova@renadi.cz

Gabriela Bartošová

Koordinátorka Kontaktního centra, psychoterapeutka

V Renadi pracuji jako psychoterapeutka v Kontaktním centru, kde pracuji s lidmi, kteří by chtěli dostat svou závislost pod kontrolu, ale nechtějí abstinovat. V dnešní době se vzdělávám v akreditovaném psychoterapeutickém výcviku v kognitivně-behaviorální psychoterapii, ze kterého čerpám techniky osvědčené při práci s lidmi potýkajícími se se závislostmi. Ke klientům přistupuji jako k partnerům, se kterými společně hledáme nejlepší cestu, jak řešit konkrétní problémy. Věřím tomu, že každý člověk je s trochou podpory schopen zapracovat na svém životě tak, aby mu v něm bylo co nejlépe.

E-mail: gabriela.bartosova@renadi.cz

Petra Kališová

Sociální pracovnice

V RENADi pracuji na pozici sociální pracovnice. Začínala jsem v grafické sféře, nakonec jsme se stala absolventkou oboru sociálně právní činnost. Během studia jsem se setkala s různými životními příběhy lidí, na kterých jsem se naučila, že je důležité jejich situace vnímat komplexně. Vždy se snažím klientům naslouchat a být jim oporou, když to potřebují. Na sociální práci se mi líbí různorodost. Životní příběh každého klienta je jiný, a baví mne společné hledání jeho řešení. Do budoucna mám v plánu se dále profesně rozvíjet, abych klientům mohla nabízet pomoc v nejrůznějších životních oblastech.

E-mail: petra.kalisova@renadi.cz

Eva Tvarůžková

Psycholožka

Vystudovala jsem psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, protože jsem se v minulosti rozhodla, že chci chodit do práce, která mi dává smysl. V Renadi působím jako psycholog/diagnostik. S klienty se většinou setkávám na počátku jejich cesty, kdy jim pomáhám se zorientovat v jejich aktuální situaci. Zároveň je možné se se mnou potkat kdykoliv v průběhu zotavování a sledovat společně posuny v konkrétních oblastech života. Provázím také klienty, kteří se chtějí naučit užívat kontrolovaně. Blízká jsou mi témata sebepřijetí, vnitřní motivace a osobní vize.

E-mail: eva.tvaruzkova@renadi.cz

Marie Zvonková

Sociální pracovnice

V Renadi pracuji jako terénní sociální pracovník. Jsem studentkou Sociální pedagogiky a poradenství na Masarykově Univerzitě. Na Renadi se mi líbí, že poskytuje příležitosti a otevírá dveře všem, kdo jsou ochotni vstoupit, a to nejen pracovníkům. Terénní sociální práce je specifická v tom, že se potkáváme s klientem v jeho přirozeném prostředí. Domnívám se, že klient je ten, kdo nejlépe zná svou cestu a já figuruji spíše jako průvodce.

E-mail: marie.zvonkova@renadi.cz

Justýna Franková

Pracovnice v sociálních službách, psycholožka

Pracuji jako terénní pracovník a jsem součástí také Kontaktního centra. Poskytuji psychologické a sociální poradenství lidem, kteří si pro něj přijdou, i těm, kteří potřebují, aby pracovník přišel za nimi. Člověka, se kterým pracuji, vnímám jako rovnocenného partnera a mám za to, že nejschůdnější je pro něj cesta, kterou si sám vybere. Na Renadi se mi líbí ochota doprovázet i ty, kteří váhají nebo jdou přes zákruty. 

Aleš Šťastný

Psychoterapeut

V Renadi pracuji jako terapeut v ambulanci. Jsem frekventantem výcviku v gestalt terapii. Je to práce, kterou jsem si vždy přál dělat, protože je pro mě velmi důležité poznávat lidi kolem sebe, potkávat se s nimi a slyšet jejich příběhy. Na oplátku se snažím nabídnout také něco ze sebe. Ať už je to jen myšlenka, nápad, intuice nebo celý příběh. Rád se setkávám s novými lidmi a snažím se hledat inspiraci ve všem dění okolo. Cením si autenticity a zodpovědnosti jak ve vztahu k druhým, tak i k sobě. Vím, jak může být těžké je v sobě najít a o kolik může být těžší je skloubit. O to větší radost mi přináší, když si uvědomím, že se nám k nim s klientem oběma podařilo dojít.

E-mail: ales.stastny@renadi.cz

Eliška Moravcová

Psychoterapeutka

V Renadi pracuji jako psychoterapeutka v Ambulanci a Následné péči. Vystudovala jsem psychologii na Fakultě sociálních studií v Brně a jsem frekventantkou výcviku v gestalt terapii. Terapeutická práce mi dává velký smysl a velice mě baví. Jsem přesvědčena o tom, že každý člověk si zaslouží zažívat respekt a přijetí. Je pro mě důležité vytvořit pro klienty při terapii bezpečné prostředí, ve kterém naleznou porozumění a podporu. Závislost vnímám jako důsledek životní situace a zkušeností, které člověk prožil, a věřím, že terapie může přinést úlevu i možnost vykročit směrem ke změně, kterou si klient přeje a vybere.

Email: eliska.moravcova@renadi.cz

Teodor Červenka

Peer konzultant

V Renadi jsem zaměstnaný jako peer pracovník, jelikož mám dlouholetou zkušenost s vlastní závislostí a zotavením. Chci využít svých zkušeností a pomoct tak dalším lidem k žití plnohodnotného života. Baví mě práce s lidmi a jsem rád svědkem jejich příběhů.

Ivana Dvořáková

Peer konzultantka

V Renadi pracuji na pozici peer konzultant. Pracuji převážně s lidmi, kteří jsou na ulici a zatím nemají jasno ve svém pití, popř. hledají možné cesty. Já se jim snažímať už svým příběhem či svými zkušenostmi ukázat, že i člověk na ulici může začít fungovat a žít plnohodnotný život. Mám za sebou výcvik recovery koučinku, který mi ukázal, že cest ke zotavení je mnoho a každý z nás si zvolí tu, která je pro něj nejpřirozenější/nejvíce mu vyhovuje. Na práci mě baví různorodost lidí, s kterými se setkávám a jejich příběhy, které jsou vždy jiné, ale zároveň se najde něco, co máme podobného. Rozdíl je v tom, že já svoji cestu již našla a oni ji teprve hledají a v tom jsem jim nápomocná. 

E-mail: ivana.dvorakova@renadi.cz

Štěpán Šůstek

PR

V Renadi se starám o PR, marketing a také pomáhám s organizací různých akcí. O závislostech a duševních nemocí se v České republice moc nemluví, proto jsem rád, že mám možnost šířit povědomí o organizaci jako je Renadi, ale i dalších. Líbí se mi, že se snaží poskytnout pomoc všem, kteří ji potřebují, včetně rodinných příslušníků. V roce 2015 jsem začal vést projekt Psychobraní, který se věnuje destigmatizaci lidí s duševním onemocněním.

Napsali o nás

S RENADI mám pozitivní zkušenost. Oceňuji, že pracovníci se rychle orientují v podstatě problému, proto je možno v návaznosti na to bez časových ztrát domlouvat konkrétní podobu spolupráce. Při komunikaci je patrný smysl pro detail a zápal pro věc.

Sociální pracovník, OSPOD Brno

Jsme rádi, že organizace Renadi v Brně vznikla, a můžeme k nim odesílat klienty, kteří nadužívají léky nebo mají problém s alkoholem.

Tým Poradenského centra v Brně, Společnost Podané ruce

V rámci našeho projektu Zaostřeno na rodinu spolupracujeme s Renadi již více než půl roku. Za nás jsou to skvělí odborníci, kteří vždy obohatí naše setkávání a workshopy se sociálními pracovníky. Navíc je vidět, že svou práci pojímají komplexně a snaží se čerpat poznatky a zkušenosti i mimo své zaměření. Taková spolupráce nám dává smysl a jsme za ni velice rádi!

Sabina Maňková, odborná garantka projektu Zaostřeno na rodinu, IQ Roma servis, z.s.

S organizací RENADI spolupracuje Persefona při řešení životních situací klientů, kteří se v rámci domácího či sexuálního násilí potýkají s problematikou závislostí zejména na alkoholu či lécích. V rámci řešení případů našich klientů, ať už při osobních či telefonických konzultacích, jsem se při kontaktu s pracovnicemi tohoto centra setkala vždy s profesionálním, ale především s lidským a respektujícím přístupem. To považuji za velmi zásadní při práci s klienty, do jejichž života zasáhla závislost. Přeji týmu RENADI, ať se i nadále daří při jejich práci naplňovat poslání organizace a pomáhat klientům ke kvalitnějšímu a nezávislejšímu životu.

Iveta Urbánková, sociální pracovnice, Persefona, z. s.

S prací Renadi jsme velmi spokojeni. Doufáme, že budeme udržovat oboustranně přínosné vztahy i nadále. Rádi je vždy vidíme na odd.19.

primář MUDr. Jiří POKORA, Psychiatrická Nemocnice, Černovice

Dobrý den,
za kolektiv Vojenské Nemocnice Brno zasílám tuto zpětnou vazbu a děkujeme za spolupráci.

S Renadi o.p.s. spolupracujeme od března 2017. Oceňujeme individuální přístup k našim pacientům, ochotu a flexibilitu s jakou reagují na jejich i naše potřeby, zejména pak usnadnění přechodu mezi hospitalizací a ambulantní péčí. Kontaktováním pacienta ještě za hospitalizace podporují zúročení naší i pacientovy snahy o orientaci v jeho obtížích, dosažení či udržení abstinence.


Magda Devátová VN Brno

Kontaktujte nás

Je třeba se objednat předem – telefonicky nebo e-mailem.

Pokud telefon zrovna nemůžeme zvednout, prosíme, počkejte až se Vám ozveme zpět.

Příjem
nebo

Renadi, o.p.s.
Sídlíme na ulici Bratislavská 2 (3.patro), Brno 602 00