https://www.NevyndamSe.cz

Nasloucháme potřebám
našich klientů

Pomáháme zvládat potíže s pitím, závislostí na lécích, gamblinguonline sázení. Dospělým, dětem od jedenácti let, rodinám, příbuzným a blízkým pomáháme znovu prožívat běžné životní radosti. Stáváme se partnery našich klientů na cestě k jejich cíli – ať už jde o získání kontroly nad svým životem, o abstinenci, zlepšení vztahů s blízkými, nebo o návrat do běžného života. Poskytujeme bezpečí, diskrétnost a možnost sdílení. 

Naše služby jsou pevnou součástí sítě sociální péče v Brně a Jihomoravském kraji. Vedle lidskosti a empatie je pro nás velmi důležitá i odborná stránka naší práce. Při práci využíváme aktuální trendy psychoterapie, poradenství a sociální práce. Spoluprácí s klienty, veřejností, předními odborníky a dalšími organizacemi posouváme kvalitu služeb v na vyšší úroveň.

Mezi hodnoty, které v organizaci sdílíme jak mezi kolegy, tak s klienty patří vzájemná spolupráce, otevřenost, respekt, trasparentnost, participace. 

Jako organizace se hlásíme k 10 principům tzv. svobodné a zodpovědné neziskové organizace: 

 

Náš tým

Petra Kališová

Sociální pracovnice

V RENADi pracuji na pozici sociální pracovnice. Začínala jsem v grafické sféře, nakonec jsme se stala absolventkou oboru sociálně právní činnost. Během studia jsem se setkala s různými životními příběhy lidí, na kterých jsem se naučila, že je důležité jejich situace vnímat komplexně. Vždy se snažím klientům naslouchat a být jim oporou, když to potřebují. Na sociální práci se mi líbí různorodost. Životní příběh každého klienta je jiný, a baví mne společné hledání jeho řešení. Do budoucna mám v plánu se dále profesně rozvíjet, abych klientům mohla nabízet pomoc v nejrůznějších životních oblastech.

Veronika Klempová

Ředitelka

V roce 2012 jsem společně s kolegy zakládala RENADi. Od 1.7. 2019 Působím na pozici ředitelky. Mám na starosti jednání s partnery. Koordinuji personalistiku - HR jsou pro mě human relationships a kolegové lidské bytosti, nikoliv pouhé zdroje. Mám také na starosti design vztahů s veřejností, marketingové vize a strategické plánování. Podílím se na finančním, ekonomickém i odborném řízení. V Renadi je pro mne důležitá týmová, participativní spolupráce. Hlásíme se k principům tzv. svobodné firmy. 
V RENADi stále působím i jako psychoterapeutka, psychoterapií se živím i mimo Renadi. Ráda s lidmi objevuji jejich vlastní potenciál a sílu k překonávání překážek v životě.

Spojte se se mnou emailem: veronika.klempova@renadi.cz

 

Kateřina Mindlová

Koordinátorka Kontaktního centra

V Renadi pracuji jako koordinátor a sociální pracovník v Kontaktním centru. Obě pozice si žádají řešení nečekaných situací a také individuální přístup. Práci sociálního pracovníka v Renadi vnímám hlavně jako podporu klienta ze strany pracovníka a společné hledání nejlepší cesty v klientově aktuální situaci - ať už se jedná o řešení sociálních věcí nebo psychologickou podporu. Pracujeme jak s jednotlivcem, tak i s okolím klienta. To zaručuje určitou míru podpory klienta i jeho okolí. Jako důležité vnímám i komplexní řešení klientovy situace tak, aby bylo co nejefektivnější. Na práci v Renadi se mi líbí partnerský a individuální přístup a také multidisciplinární tým odborníků, kteří vědí, jak pomoci.

Petra Klára Týnovská

Psycholožka

V Renadi pracuji na pozici psycholog/diagnostik.
Potkávám se s klienty především na začátku jejich cesty, anebo také kdykoliv v jejím průběhu, když se potřebují přesněji zorientovat ve své situaci. Doprovázím klienta, když se na změnu zatím necítí; stejně tak ho podporuji, pomáhám mu rozvíjet jeho vlastní zdroje a udržet motivaci, pokud se pro změnu rozhodne. Považuji se za zvídavého a komunikativního člověka, kterého těší naslouchat životním příběhům druhých. Důležité je pro mě být s každým z klientů ve vzájemném a rovnocenném dialogu, v němž nejen já mohu být ku pomoci, ale kde také klient může obohatit můj pohled na svět.

Aleš Šťastný

Psychoterapeut

V Renadi pracuji jako terapeut v ambulanci. Jsem frekventantem výcviku v gestalt terapii. Je to práce, kterou jsem si vždy přál dělat, protože je pro mě velmi důležité poznávat lidi kolem sebe, potkávat se s nimi a slyšet jejich příběhy. Na oplátku se snažím nabídnout také něco ze sebe. Ať už je to jen myšlenka, nápad, intuice nebo celý příběh. Rád se setkávám s novými lidmi a snažím se hledat inspiraci ve všem dění okolo. Cením si autenticity a zodpovědnosti jak ve vztahu k druhým, tak i k sobě. Vím, jak může být těžké je v sobě najít a o kolik může být těžší je skloubit. O to větší radost mi přináší, když si uvědomím, že se nám k nim s klientem oběma podařilo dojít.

Daniela Halámková

Psychoterapeutka

Psychologii jsem vystudovala na Filozofické fakultě v Brně, jsem frekventantkou psychoterapeutického výcviku v psychodynamickém směru (BIP, Brno). V Renadi pracuji jako psychoterapeutka v Ambulanci, kde se setkávám s lidmi, kteří mají potíže s návykovými látkami, i s jejich příbuznými. Věřím, že klienti si svoji cestu dokážou najít sami. Moc ráda pro ně vytvářím prostor, ve kterém se můžou cítit bezpečně a svou cestu hledat.

Jan Kabát

Metodik

V Renadi pracuji na pozici Metodik standardů sociálních služeb. Mým úkolem je tvořit standardy kvality, tak aby byly pro naše klienty srozumitelné a aby byly naše služby ty nejlepší.

Marcela Severová

členka správní rady

Spolu s kolegy jsem zakládala Renadi v roce 2012. Od roku 2017 do 30.6.2018 jsem působila jako ředitelka a projektová manažerka. Ještě před vznikem Renadi jsem založila na jihu Vysočiny sociální podnik "Village Woman", který nyní vyžaduje mou plnou péči. V Renadi však zůstávám ve správní radě a jako dobrý spojenec a kamarádka svých kolegů. Ve svém okolí vidím řadu osudů a rodin, které poznamenala závislost. Přijde mi důležité, aby pro ně existovala dostupná a kvalitní pomoc, a tu v Renadi vidím. 

Spojte se se mnou emailem: marcela.severova@renadi.cz

 

Tereza Janačiková Nováková

Garantka Následné péče, zakladatelka

V Renadi jsem od roku 2012, kdy jsme je společně s dalšími kolegy založili. Podílím se na vedení organizace, a to jak po ekonomické a strategické stránce, tak po stránce odborně-metodické. Jsem psychoterapeutka a v Renadi jsem proto, že s kolegy fungujeme jako skutečný tým, je pro nás důležité být si rovnocennými partnery, společně tvořit a rozvíjet neotřelé myšlenky, posouvat Renadi směrem ke klientům, a také směrem k našim vizím. Baví mě pracovat s lidmi a být jim průvodcem na nové cestě. Baví mě být svědkem jejich příběhů.

 

Kontaktovat mne můžete skrze email: tereza.janacikova.novakova@renadi.cz

 

Iveta Kociánová

Koordinátorka Ambulance

V Renadi působím jako psychoterapeut a koordinátor ambulance. Své vzdělání jsem získala na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, aktuálně jsem frekventantkou psychoterapeutického výcviku kognitivně-behaviorální terapie pod institutem Odyssea. Každého klienta beru jako partnera, se kterým společně řešíme jeho problém a hledáme cestu, jak dosáhnout cíle. Svá sezení zakládám na tom, že každé učiněné rozhodnutí (ač se aktuálně zdá jako špatné) se v danou chvíli zdálo jako to nejvýhodnější.

Martin Štepanovský

Koordinátor Následné péče, psychoterapeut

V Renadi mám na starost koordinaci služby Následná péče. Zároveň zde pracuji jako terapeut v doprovázení lidí, kteří chtějí navázat na léčbu své závislosti a pokračovat v procesu, který započali během léčby. Jsem frekventantem výcviku v psychodynamické psychoterapii, absolvoval jsem kurz Motivačních rozhovorů. Vzděláním jsem speciální pedagog – etoped. V Renadi se můžeme setkat jak na individuálních sezeních, tak při skupinové terapii.

Gabriela Bartošová

Psychoterapeutka

V Renadi pracuji jako psychoterapeutka v Kontaktním centru, kde pracuji s lidmi, kteří by chtěli dostat svou závislost pod kontrolu, ale nechtějí abstinovat. V dnešní době se vzdělávám v akreditovaném psychoterapeutickém výcviku v kognitivně-behaviorální psychoterapii, ze kterého čerpám techniky osvědčené při práci s lidmi potýkajícími se se závislostmi. Ke klientům přistupuji jako k partnerům, se kterými společně hledáme nejlepší cestu, jak řešit konkrétní problémy. Věřím tomu, že každý člověk je s trochou podpory schopen zapracovat na svém životě tak, aby mu v něm bylo co nejlépe.

Alena Přikrylová

Psychoterapeutka

V Renadi působím jako terapeutka v následné péči. Jsem absolventkou Výcviku v integrativní psychoterapii. V rámci své práce se snažím udržet a podporovat motivaci klientů, pomáhat jim hledat jejich vlastní zdroje a cesty k udržení života ve svých rukou namísto otěží závislosti. Při mé práci je pro mne důležité být opravdová, osobní, kreativní, a zároveň si udržet profesionalitu a znát své vlastní limity. Prostor s klienty mi dává další možnosti uvědomování si vlastních myšlenek a pocitů, které mi umožňují dále růst.

Roman Hloušek

Garant Kontaktního centra, zakladatel

V Renadi jsem od roku 2012, kdy jsme společnost společně s dalšími kolegy založili. Podílím se na vedení organizace, a to jak po ekonomické a strategické stránce, tak po stránce metodické. V oblasti prevence a léčby závislostí působím od počátku své profesní kariéry. V Renadi pracuji především na pozici individuálního a skupinového psychoterapeuta. Dlouholeté zkušenosti mám i v oblasti sociální práce - zejména s case managementem. Poslední léta se zaměřuji na problematiku duálních diagnóz.

 

Kontakt na mne je: roman.hlousek@renadi.cz

 

Napsali o nás

S RENADI mám pozitivní zkušenost. Oceňuji, že pracovníci se rychle orientují v podstatě problému, proto je možno v návaznosti na to bez časových ztrát domlouvat konkrétní podobu spolupráce. Při komunikaci je patrný smysl pro detail a zápal pro věc.

Sociální pracovník, OSPOD Brno

Jsme rádi, že organizace Renadi v Brně vznikla, a můžeme k nim odesílat klienty, kteří nadužívají léky nebo mají problém s alkoholem.

Tým Poradenského centra v Brně, Společnost Podané ruce

V rámci našeho projektu Zaostřeno na rodinu spolupracujeme s Renadi již více než půl roku. Za nás jsou to skvělí odborníci, kteří vždy obohatí naše setkávání a workshopy se sociálními pracovníky. Navíc je vidět, že svou práci pojímají komplexně a snaží se čerpat poznatky a zkušenosti i mimo své zaměření. Taková spolupráce nám dává smysl a jsme za ni velice rádi!

Sabina Maňková, odborná garantka projektu Zaostřeno na rodinu, IQ Roma servis, z.s.

S organizací RENADI spolupracuje Persefona při řešení životních situací klientů, kteří se v rámci domácího či sexuálního násilí potýkají s problematikou závislostí zejména na alkoholu či lécích. V rámci řešení případů našich klientů, ať už při osobních či telefonických konzultacích, jsem se při kontaktu s pracovnicemi tohoto centra setkala vždy s profesionálním, ale především s lidským a respektujícím přístupem. To považuji za velmi zásadní při práci s klienty, do jejichž života zasáhla závislost. Přeji týmu RENADI, ať se i nadále daří při jejich práci naplňovat poslání organizace a pomáhat klientům ke kvalitnějšímu a nezávislejšímu životu.

Iveta Urbánková, sociální pracovnice, Persefona, z. s.

S prací Renadi jsme velmi spokojeni. Doufáme, že budeme udržovat oboustranně přínosné vztahy i nadále. Rádi je vždy vidíme na odd.19.

primář MUDr. Jiří POKORA, Psychiatrická Nemocnice, Černovice

Dobrý den,
za kolektiv Vojenské Nemocnice Brno zasílám tuto zpětnou vazbu a děkujeme za spolupráci.

S Renadi o.p.s. spolupracujeme od března 2017. Oceňujeme individuální přístup k našim pacientům, ochotu a flexibilitu s jakou reagují na jejich i naše potřeby, zejména pak usnadnění přechodu mezi hospitalizací a ambulantní péčí. Kontaktováním pacienta ještě za hospitalizace podporují zúročení naší i pacientovy snahy o orientaci v jeho obtížích, dosažení či udržení abstinence.


Magda Devátová VN Brno

Kontaktujte nás

Je třeba se objednat předem – telefonicky nebo e-mailem.

Kontaktní centrum
nebo

Renadi, o.p.s.
Sídlíme na ulici Bratislavská 2 (3.patro), Brno 602 00