http://hazard.renadi.cz/ https://www.NevyndamSe.cz https://www.renadi.cz/cs/1-prosince-2020-otevirame-bezplatnou-internetovou-poradnu-s-peer-konzultanty-pro-lidi-zavisle-na-navykovych-latkach-ozvat-se-mohou-i-pribuzni

Nasloucháme potřebám
našich klientů

Poslání:

Poskytujeme lidem a jejich blízkým odbornou psychosociální pomoc a podporu pro změnu životní situace související s užíváním alkoholu, návykových léků, hazardním hraním, hraním počítačových her a s případnými psychickými potížemi.

Filozofie a hodnoty:

Financování

Jsme nezisková, obecně prospěšná společnost. Jsme poskytovatelé 3 sociální služeb dle zákona 108/2006 Sb., které jsou registrované krajským úřadem v Brně v rámci Jihomoravského kraje. Na tyto 3 služby čerpáme dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí, Jihomoravského kraje a statutárního města Brna.
Tvorba rozpočtů a následné vyúčtování těchto dotací se řídí pravidly poskytování sociálních služeb. Jsem tedy přesně dány mantinely a pravidla včetně položek rozpočtu, které můžeme, nemůžeme a také v jaké výši můžeme vyúčtovat. Každoročně jsou naše finance, a poskytování služeb kontrolovány  krajskými, městskými úřady včetně finančního. 

Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018

 

Náš tým

Tereza Janačiková Nováková

Ředitelka, zakladatelka

V Renadi jsem od roku 2012, kdy jsme je společně s dalšími kolegy založili. Podílím se na vedení organizace, a to jak po ekonomické a strategické stránce, tak po stránce odborně-metodické. Jsem psychoterapeutka a v Renadi jsem proto, že s kolegy fungujeme jako skutečný tým, je pro nás důležité být si rovnocennými partnery, společně tvořit a rozvíjet neotřelé myšlenky, posouvat Renadi směrem ke klientům, a také směrem k našim vizím. Baví mě pracovat s lidmi a být jim průvodcem na nové cestě. Baví mě být svědkem jejich příběhů.

 

Kontaktovat mne můžete skrze email: tereza.janacikova.novakova@renadi.cz

 

Roman Hloušek

Garant služeb, zakladatel

V Renadi jsem od roku 2012, kdy jsme společnost společně s dalšími kolegy založili. Podílím se na vedení organizace, a to jak po ekonomické a strategické stránce, tak po stránce metodické. V oblasti prevence a léčby závislostí působím od počátku své profesní kariéry. V Renadi pracuji především na pozici individuálního a skupinového psychoterapeuta. Dlouholeté zkušenosti mám i v oblasti sociální práce - zejména s case managementem. Poslední léta se zaměřuji na problematiku duálních diagnóz.

 

Kontakt na mne je: roman.hlousek@renadi.cz

 

Iveta Kociánová

Koordinátorka Ambulance Renadi a Následné péče Renadi, psychoterapeutka

V Renadi působím jako psychoterapeut a koordinátor ambulance. Své vzdělání jsem získala na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, aktuálně jsem frekventantkou psychoterapeutického výcviku kognitivně-behaviorální terapie pod institutem Odyssea. Každého klienta beru jako partnera, se kterým společně řešíme jeho problém a hledáme cestu, jak dosáhnout cíle. Svá sezení zakládám na tom, že každé učiněné rozhodnutí (ač se aktuálně zdá jako špatné) se v danou chvíli zdálo jako to nejvýhodnější.

E-mail: iveta.kocianova@renadi.cz

Kateřina Humlová

Koordinátorka Terénní služby, Sociální pracovnice

V Renadi pracuji na pozici terénní sociální pracovnice, což znamená, že se s klienty setkávám mimo prostory Renadi. Jsem absolventkou sociálně právní činnosti a svým klientům poskytuji sociálně psychologické poradenství. Klienty se snažím nasměrovat k řešení jejich obtížné životní situace, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami. Každá lidská bytost je jedinečná, tudíž využívám principy individuálního přístupu.

E-mail: katerina.humlova@renadi.cz

Gabriela Bartošová

Koordinátorka Kontaktního centra, psychoterapeutka

V Renadi pracuji jako psychoterapeutka v Kontaktním centru, kde pracuji s lidmi, kteří by chtěli dostat svou závislost pod kontrolu, ale nechtějí abstinovat. V dnešní době se vzdělávám v akreditovaném psychoterapeutickém výcviku v kognitivně-behaviorální psychoterapii, ze kterého čerpám techniky osvědčené při práci s lidmi potýkajícími se se závislostmi. Ke klientům přistupuji jako k partnerům, se kterými společně hledáme nejlepší cestu, jak řešit konkrétní problémy. Věřím tomu, že každý člověk je s trochou podpory schopen zapracovat na svém životě tak, aby mu v něm bylo co nejlépe.

E-mail: gabriela.bartosova@renadi.cz

Petra Kališová

Sociální pracovnice

V RENADi pracuji na pozici sociální pracovnice. Začínala jsem v grafické sféře, nakonec jsme se stala absolventkou oboru sociálně právní činnost. Během studia jsem se setkala s různými životními příběhy lidí, na kterých jsem se naučila, že je důležité jejich situace vnímat komplexně. Vždy se snažím klientům naslouchat a být jim oporou, když to potřebují. Na sociální práci se mi líbí různorodost. Životní příběh každého klienta je jiný, a baví mne společné hledání jeho řešení. Do budoucna mám v plánu se dále profesně rozvíjet, abych klientům mohla nabízet pomoc v nejrůznějších životních oblastech.

E-mail: petra.kalisova@renadi.cz

Eva Tvarůžková

Psycholožka

Vystudovala jsem psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, protože jsem se v minulosti rozhodla, že chci chodit do práce, která mi dává smysl. V Renadi působím jako psycholog/diagnostik. S klienty se většinou setkávám na počátku jejich cesty, kdy jim pomáhám se zorientovat v jejich aktuální situaci. Zároveň je možné se se mnou potkat kdykoliv v průběhu zotavování a sledovat společně posuny v konkrétních oblastech života. Provázím také klienty, kteří se chtějí naučit užívat kontrolovaně. Blízká jsou mi témata sebepřijetí, vnitřní motivace a osobní vize.

E-mail: eva.tvaruzkova@renadi.cz

Marie Zvonková

Sociální pracovnice

V Renadi pracuji jako terénní sociální pracovník. Jsem studentkou Sociální pedagogiky a poradenství na Masarykově Univerzitě. Na Renadi se mi líbí, že poskytuje příležitosti a otevírá dveře všem, kdo jsou ochotni vstoupit, a to nejen pracovníkům. Terénní sociální práce je specifická v tom, že se potkáváme s klientem v jeho přirozeném prostředí. Domnívám se, že klient je ten, kdo nejlépe zná svou cestu a já figuruji spíše jako průvodce.

E-mail: marie.zvonkova@renadi.cz

Justýna Franková

Pracovnice v sociálních službách, psycholožka

Pracuji jako terénní pracovník a jsem součástí také Kontaktního centra. Poskytuji psychologické a sociální poradenství lidem, kteří si pro něj přijdou, i těm, kteří potřebují, aby pracovník přišel za nimi. Člověka, se kterým pracuji, vnímám jako rovnocenného partnera a mám za to, že nejschůdnější je pro něj cesta, kterou si sám vybere. Na Renadi se mi líbí ochota doprovázet i ty, kteří váhají nebo jdou přes zákruty. 

Josefína Králová

Psychoterapeutka

V Renadi působím jako psychoterapeutka v terapeutickém týmu. Jsem absolventkou terapeutického výcviku v individuální a rodinné terapii v přístupu Transformačně systemické terapie dle Virginie Satirové. V životě i v práci s klienty věřím, že změna je vždy možná, i přes to, že cesta k ní nemusí být jen procházkou růžovým sadem. Věřím, že všichni máme vnitřní zdroje, které nám pomáhají vypořádat se s jakoukoli životní situací. Baví mě provázet klienty na cestě objevování těchto zdrojů a být svědkem jejich růstu.

E-mail: josefina.kralova@renadi.cz

Aleš Šťastný

Psychoterapeut

V Renadi pracuji jako terapeut v ambulanci. Jsem frekventantem výcviku v gestalt terapii. Je to práce, kterou jsem si vždy přál dělat, protože je pro mě velmi důležité poznávat lidi kolem sebe, potkávat se s nimi a slyšet jejich příběhy. Na oplátku se snažím nabídnout také něco ze sebe. Ať už je to jen myšlenka, nápad, intuice nebo celý příběh. Rád se setkávám s novými lidmi a snažím se hledat inspiraci ve všem dění okolo. Cením si autenticity a zodpovědnosti jak ve vztahu k druhým, tak i k sobě. Vím, jak může být těžké je v sobě najít a o kolik může být těžší je skloubit. O to větší radost mi přináší, když si uvědomím, že se nám k nim s klientem oběma podařilo dojít.

E-mail: ales.stastny@renadi.cz

Eliška Moravcová

Psychoterapeutka

V Renadi pracuji jako psychoterapeutka v Ambulanci a Následné péči. Vystudovala jsem psychologii na Fakultě sociálních studií v Brně a jsem frekventantkou výcviku v gestalt terapii. Terapeutická práce mi dává velký smysl a velice mě baví. Jsem přesvědčena o tom, že každý člověk si zaslouží zažívat respekt a přijetí. Je pro mě důležité vytvořit pro klienty při terapii bezpečné prostředí, ve kterém naleznou porozumění a podporu. Závislost vnímám jako důsledek životní situace a zkušeností, které člověk prožil, a věřím, že terapie může přinést úlevu i možnost vykročit směrem ke změně, kterou si klient přeje a vybere.

Email: eliska.moravcova@renadi.cz

Teodor Červenka

Peer konzultant

V Renadi jsem zaměstnaný jako peer pracovník, jelikož mám dlouholetou zkušenost s vlastní závislostí a zotavením. Chci využít svých zkušeností a pomoct tak dalším lidem k žití plnohodnotného života. Baví mě práce s lidmi a jsem rád svědkem jejich příběhů.

Ivana Dvořáková

Peer konzultantka

V Renadi pracuji na pozici peer konzultant. Pracuji převážně s lidmi, kteří jsou na ulici a zatím nemají jasno ve svém pití, popř. hledají možné cesty. Já se jim snažímať už svým příběhem či svými zkušenostmi ukázat, že i člověk na ulici může začít fungovat a žít plnohodnotný život. Mám za sebou výcvik recovery koučinku, který mi ukázal, že cest ke zotavení je mnoho a každý z nás si zvolí tu, která je pro něj nejpřirozenější/nejvíce mu vyhovuje. Na práci mě baví různorodost lidí, s kterými se setkávám a jejich příběhy, které jsou vždy jiné, ale zároveň se najde něco, co máme podobného. Rozdíl je v tom, že já svoji cestu již našla a oni ji teprve hledají a v tom jsem jim nápomocná. 

E-mail: ivana.dvorakova@renadi.cz

Štěpán Šůstek

PR

V Renadi se starám o PR, marketing a také pomáhám s organizací různých akcí. O závislostech a duševních nemocí se v České republice moc nemluví, proto jsem rád, že mám možnost šířit povědomí o organizaci jako je Renadi, ale i dalších. Líbí se mi, že se snaží poskytnout pomoc všem, kteří ji potřebují, včetně rodinných příslušníků. V roce 2015 jsem začal vést projekt Psychobraní, který se věnuje destigmatizaci lidí s duševním onemocněním.

Napsali o nás

S RENADI mám pozitivní zkušenost. Oceňuji, že pracovníci se rychle orientují v podstatě problému, proto je možno v návaznosti na to bez časových ztrát domlouvat konkrétní podobu spolupráce. Při komunikaci je patrný smysl pro detail a zápal pro věc.

Sociální pracovník, OSPOD Brno

Jsme rádi, že organizace Renadi v Brně vznikla, a můžeme k nim odesílat klienty, kteří nadužívají léky nebo mají problém s alkoholem.

Tým Poradenského centra v Brně, Společnost Podané ruce

V rámci našeho projektu Zaostřeno na rodinu spolupracujeme s Renadi již více než půl roku. Za nás jsou to skvělí odborníci, kteří vždy obohatí naše setkávání a workshopy se sociálními pracovníky. Navíc je vidět, že svou práci pojímají komplexně a snaží se čerpat poznatky a zkušenosti i mimo své zaměření. Taková spolupráce nám dává smysl a jsme za ni velice rádi!

Sabina Maňková, odborná garantka projektu Zaostřeno na rodinu, IQ Roma servis, z.s.

S organizací RENADI spolupracuje Persefona při řešení životních situací klientů, kteří se v rámci domácího či sexuálního násilí potýkají s problematikou závislostí zejména na alkoholu či lécích. V rámci řešení případů našich klientů, ať už při osobních či telefonických konzultacích, jsem se při kontaktu s pracovnicemi tohoto centra setkala vždy s profesionálním, ale především s lidským a respektujícím přístupem. To považuji za velmi zásadní při práci s klienty, do jejichž života zasáhla závislost. Přeji týmu RENADI, ať se i nadále daří při jejich práci naplňovat poslání organizace a pomáhat klientům ke kvalitnějšímu a nezávislejšímu životu.

Iveta Urbánková, sociální pracovnice, Persefona, z. s.

S prací Renadi jsme velmi spokojeni. Doufáme, že budeme udržovat oboustranně přínosné vztahy i nadále. Rádi je vždy vidíme na odd.19.

primář MUDr. Jiří POKORA, Psychiatrická Nemocnice, Černovice

Dobrý den,
za kolektiv Vojenské Nemocnice Brno zasílám tuto zpětnou vazbu a děkujeme za spolupráci.

S Renadi o.p.s. spolupracujeme od března 2017. Oceňujeme individuální přístup k našim pacientům, ochotu a flexibilitu s jakou reagují na jejich i naše potřeby, zejména pak usnadnění přechodu mezi hospitalizací a ambulantní péčí. Kontaktováním pacienta ještě za hospitalizace podporují zúročení naší i pacientovy snahy o orientaci v jeho obtížích, dosažení či udržení abstinence.


Magda Devátová VN Brno

Kontaktujte nás

Je třeba se objednat předem – telefonicky nebo e-mailem.

Pokud telefon zrovna nemůžeme zvednout, prosíme, počkejte až se Vám ozveme zpět.

Příjem
nebo

Renadi, o.p.s.
Sídlíme na ulici Bratislavská 2 (3.patro), Brno 602 00