https://www.NevyndamSe.cz

Nasloucháme potřebám
našich klientů

Poslání:

Poskytujeme lidem a jejich blízkým odbornou psychosociální pomoc a podporu pro změnu životní situace související s užíváním alkoholu, návykových léků, hazardním hraním, hraním počítačových her a s případnými psychickými potížemi.

Filozofie a hodnoty:

Financování

Jsme nezisková, obecně prospěšná společnost. Jsme poskytovatelé 3 sociální služeb dle zákona 108/2006 Sb., které jsou registrované krajským úřadem v Brně v rámci Jihomoravského kraje. Na tyto 3 služby čerpáme dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí, Jihomoravského kraje a statutárního města Brna.
Tvorba rozpočtů a následné vyúčtování těchto dotací se řídí pravidly poskytování sociálních služeb. Jsem tedy přesně dány mantinely a pravidla včetně položek rozpočtu, které můžeme, nemůžeme a také v jaké výši můžeme vyúčtovat. Každoročně jsou naše finance, a poskytování služeb kontrolovány  krajskými, městskými úřady včetně finančního. 

Výroční zprávy

 

Náš tým

Veronika Klempová

Ředitelka, zakladatelka

V roce 2012 jsem společně s kolegy zakládala RENADi. Od 1.7. 2019 Působím na pozici ředitelky. Mám na starosti jednání s partnery. Koordinuji personalistiku - HR jsou pro mě human relationships a kolegové lidské bytosti, nikoliv pouhé zdroje. Mám také na starosti design vztahů s veřejností, marketingové vize a strategické plánování. Podílím se na finančním, ekonomickém i odborném řízení. V Renadi je pro mne důležitá týmová, participativní spolupráce. Hlásíme se k principům tzv. svobodné firmy. 
V RENADi stále působím i jako psychoterapeutka, psychoterapií se živím i mimo Renadi. Ráda s lidmi objevuji jejich vlastní potenciál a sílu k překonávání překážek v životě.

Spojte se se mnou emailem: veronika.klempova@renadi.cz

 

Tereza Janačiková Nováková

Koordinátorka projektů, zakladatelka

V Renadi jsem od roku 2012, kdy jsme je společně s dalšími kolegy založili. Podílím se na vedení organizace, a to jak po ekonomické a strategické stránce, tak po stránce odborně-metodické. Jsem psychoterapeutka a v Renadi jsem proto, že s kolegy fungujeme jako skutečný tým, je pro nás důležité být si rovnocennými partnery, společně tvořit a rozvíjet neotřelé myšlenky, posouvat Renadi směrem ke klientům, a také směrem k našim vizím. Baví mě pracovat s lidmi a být jim průvodcem na nové cestě. Baví mě být svědkem jejich příběhů.

 

Kontaktovat mne můžete skrze email: tereza.janacikova.novakova@renadi.cz

 

Roman Hloušek

Garant služeb, zakladatel

V Renadi jsem od roku 2012, kdy jsme společnost společně s dalšími kolegy založili. Podílím se na vedení organizace, a to jak po ekonomické a strategické stránce, tak po stránce metodické. V oblasti prevence a léčby závislostí působím od počátku své profesní kariéry. V Renadi pracuji především na pozici individuálního a skupinového psychoterapeuta. Dlouholeté zkušenosti mám i v oblasti sociální práce - zejména s case managementem. Poslední léta se zaměřuji na problematiku duálních diagnóz.

 

Kontakt na mne je: roman.hlousek@renadi.cz

 

Kateřina Mindlová

Koordinátorka Kontaktního centra, sociální pracovnice

V Renadi pracuji jako koordinátor a sociální pracovník v Kontaktním centru. Obě pozice si žádají řešení nečekaných situací a také individuální přístup. Práci sociálního pracovníka v Renadi vnímám hlavně jako podporu klienta ze strany pracovníka a společné hledání nejlepší cesty v klientově aktuální situaci - ať už se jedná o řešení sociálních věcí nebo psychologickou podporu. Pracujeme jak s jednotlivcem, tak i s okolím klienta. To zaručuje určitou míru podpory klienta i jeho okolí. Jako důležité vnímám i komplexní řešení klientovy situace tak, aby bylo co nejefektivnější. Na práci v Renadi se mi líbí partnerský a individuální přístup a také multidisciplinární tým odborníků, kteří vědí, jak pomoci.

Iveta Kociánová

Koordinátorka Ambulance Renadi, psychoterapeutka

V Renadi působím jako psychoterapeut a koordinátor ambulance. Své vzdělání jsem získala na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, aktuálně jsem frekventantkou psychoterapeutického výcviku kognitivně-behaviorální terapie pod institutem Odyssea. Každého klienta beru jako partnera, se kterým společně řešíme jeho problém a hledáme cestu, jak dosáhnout cíle. Svá sezení zakládám na tom, že každé učiněné rozhodnutí (ač se aktuálně zdá jako špatné) se v danou chvíli zdálo jako to nejvýhodnější.

Martin Štepanovský

Koordinátor Následné péče, psychoterapeut

V Renadi mám na starost koordinaci služby Následná péče. Zároveň zde pracuji jako terapeut v doprovázení lidí, kteří chtějí navázat na léčbu své závislosti a pokračovat v procesu, který započali během léčby. Jsem frekventantem výcviku v psychodynamické psychoterapii, absolvoval jsem kurz Motivačních rozhovorů. Vzděláním jsem speciální pedagog – etoped. V Renadi se můžeme setkat jak na individuálních sezeních, tak při skupinové terapii.

Gabriela Bartošová

Psychoterapeutka

V Renadi pracuji jako psychoterapeutka v Kontaktním centru, kde pracuji s lidmi, kteří by chtěli dostat svou závislost pod kontrolu, ale nechtějí abstinovat. V dnešní době se vzdělávám v akreditovaném psychoterapeutickém výcviku v kognitivně-behaviorální psychoterapii, ze kterého čerpám techniky osvědčené při práci s lidmi potýkajícími se se závislostmi. Ke klientům přistupuji jako k partnerům, se kterými společně hledáme nejlepší cestu, jak řešit konkrétní problémy. Věřím tomu, že každý člověk je s trochou podpory schopen zapracovat na svém životě tak, aby mu v něm bylo co nejlépe.

Petra Kališová

Sociální pracovnice

V RENADi pracuji na pozici sociální pracovnice. Začínala jsem v grafické sféře, nakonec jsme se stala absolventkou oboru sociálně právní činnost. Během studia jsem se setkala s různými životními příběhy lidí, na kterých jsem se naučila, že je důležité jejich situace vnímat komplexně. Vždy se snažím klientům naslouchat a být jim oporou, když to potřebují. Na sociální práci se mi líbí různorodost. Životní příběh každého klienta je jiný, a baví mne společné hledání jeho řešení. Do budoucna mám v plánu se dále profesně rozvíjet, abych klientům mohla nabízet pomoc v nejrůznějších životních oblastech.

Eva Tvarůžková

Psycholožka

Vystudovala jsem psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, protože jsem se v minulosti rozhodla, že chci chodit do práce, která mi dává smysl. V Renadi působím jako psycholog/diagnostik. S klienty se většinou setkávám na počátku jejich cesty, kdy jim pomáhám se zorientovat v jejich aktuální situaci. Zároveň je možné se se mnou potkat kdykoliv v průběhu zotavování a sledovat společně posuny v konkrétních oblastech života. Provázím také klienty, kteří se chtějí naučit užívat kontrolovaně. Blízká jsou mi témata sebepřijetí, vnitřní motivace a osobní vize.

Marie Zvonková

Sociální pracovnice

V Renadi pracuji jako terénní sociální pracovník. Jsem studentkou Sociální pedagogiky a poradenství na Masarykově Univerzitě. Na Renadi se mi líbí, že poskytuje příležitosti a otevírá dveře všem, kdo jsou ochotni vstoupit, a to nejen pracovníkům. Terénní sociální práce je specifická v tom, že se potkáváme s klientem v jeho přirozeném prostředí. Domnívám se, že klient je ten, kdo nejlépe zná svou cestu a já figuruji spíše jako průvodce.

Kateřina Humlová

Sociální pracovnice

V Renadi pracuji na pozici terénní sociální pracovnice, což znamená, že se s klienty setkávám mimo prostory Renadi. Jsem absolventkou sociálně právní činnosti a svým klientům poskytuji sociálně psychologické poradenství. Klienty se snažím nasměrovat k řešení jejich obtížné životní situace, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami. Každá lidská bytost je jedinečná, tudíž využívám principy individuálního přístupu.

Daniela Halámková

Psychoterapeutka

Psychologii jsem vystudovala na Filozofické fakultě v Brně, jsem frekventantkou psychoterapeutického výcviku v psychodynamickém směru (BIP, Brno). V Renadi pracuji jako psychoterapeutka v Ambulanci, kde se setkávám s lidmi, kteří mají potíže s návykovými látkami, i s jejich příbuznými. Věřím, že klienti si svoji cestu dokážou najít sami. Moc ráda pro ně vytvářím prostor, ve kterém se můžou cítit bezpečně a svou cestu hledat.

Aleš Šťastný

Psychoterapeut

V Renadi pracuji jako terapeut v ambulanci. Jsem frekventantem výcviku v gestalt terapii. Je to práce, kterou jsem si vždy přál dělat, protože je pro mě velmi důležité poznávat lidi kolem sebe, potkávat se s nimi a slyšet jejich příběhy. Na oplátku se snažím nabídnout také něco ze sebe. Ať už je to jen myšlenka, nápad, intuice nebo celý příběh. Rád se setkávám s novými lidmi a snažím se hledat inspiraci ve všem dění okolo. Cením si autenticity a zodpovědnosti jak ve vztahu k druhým, tak i k sobě. Vím, jak může být těžké je v sobě najít a o kolik může být těžší je skloubit. O to větší radost mi přináší, když si uvědomím, že se nám k nim s klientem oběma podařilo dojít.

Alena Přikrylová

Psychoterapeutka

V Renadi působím jako terapeutka v následné péči. Jsem absolventkou Výcviku v integrativní psychoterapii. V rámci své práce se snažím udržet a podporovat motivaci klientů, pomáhat jim hledat jejich vlastní zdroje a cesty k udržení života ve svých rukou namísto otěží závislosti. Při mé práci je pro mne důležité být opravdová, osobní, kreativní, a zároveň si udržet profesionalitu a znát své vlastní limity. Prostor s klienty mi dává další možnosti uvědomování si vlastních myšlenek a pocitů, které mi umožňují dále růst.

Adéla Kozelková

Psychoterapeutka

V Renadi pracuji jako psychoterapeutka ve službě Následná péče. Jsem frekventantkou psychoterapeutického výcviku v existenciální analýze a logoterapii a vystudovala jsem magisterský obor psychoterapeutická studia na Masarykově univerzitě v Brně. Jsem přesvědčená o tom, že psychoterapie může být jedním z účinných nástrojů pro pomoc lidem, kteří se potýkají se závislostí. V druhém člověku vždycky vidím rovnocennou lidskou bytost s potenciálem, která při správných podmínkách a podpoře může změnit některé své ohrožující návyky, vyrůst a získat životní spokojenost. Ráda naslouchám životním příběhům klientů a dokážu je doprovázet na cestě ke změně.

Štěpán Šůstek

V Renadi se starám o PR, marketing a také pomáhám s organizací různých akcí. O závislostech a duševních nemocí se v České republice moc nemluví, proto jsem rád, že mám možnost šířit povědomí o organizaci jako je Renadi, ale i dalších. Líbí se mi, že se snaží poskytnout pomoc všem, kteří ji potřebují, včetně rodinných příslušníků. Pracuji také pro Národní ústav duševního zdraví, organizaci Anabell a projekt Psychobraní. 

Napsali o nás

S RENADI mám pozitivní zkušenost. Oceňuji, že pracovníci se rychle orientují v podstatě problému, proto je možno v návaznosti na to bez časových ztrát domlouvat konkrétní podobu spolupráce. Při komunikaci je patrný smysl pro detail a zápal pro věc.

Sociální pracovník, OSPOD Brno

Jsme rádi, že organizace Renadi v Brně vznikla, a můžeme k nim odesílat klienty, kteří nadužívají léky nebo mají problém s alkoholem.

Tým Poradenského centra v Brně, Společnost Podané ruce

V rámci našeho projektu Zaostřeno na rodinu spolupracujeme s Renadi již více než půl roku. Za nás jsou to skvělí odborníci, kteří vždy obohatí naše setkávání a workshopy se sociálními pracovníky. Navíc je vidět, že svou práci pojímají komplexně a snaží se čerpat poznatky a zkušenosti i mimo své zaměření. Taková spolupráce nám dává smysl a jsme za ni velice rádi!

Sabina Maňková, odborná garantka projektu Zaostřeno na rodinu, IQ Roma servis, z.s.

S organizací RENADI spolupracuje Persefona při řešení životních situací klientů, kteří se v rámci domácího či sexuálního násilí potýkají s problematikou závislostí zejména na alkoholu či lécích. V rámci řešení případů našich klientů, ať už při osobních či telefonických konzultacích, jsem se při kontaktu s pracovnicemi tohoto centra setkala vždy s profesionálním, ale především s lidským a respektujícím přístupem. To považuji za velmi zásadní při práci s klienty, do jejichž života zasáhla závislost. Přeji týmu RENADI, ať se i nadále daří při jejich práci naplňovat poslání organizace a pomáhat klientům ke kvalitnějšímu a nezávislejšímu životu.

Iveta Urbánková, sociální pracovnice, Persefona, z. s.

S prací Renadi jsme velmi spokojeni. Doufáme, že budeme udržovat oboustranně přínosné vztahy i nadále. Rádi je vždy vidíme na odd.19.

primář MUDr. Jiří POKORA, Psychiatrická Nemocnice, Černovice

Dobrý den,
za kolektiv Vojenské Nemocnice Brno zasílám tuto zpětnou vazbu a děkujeme za spolupráci.

S Renadi o.p.s. spolupracujeme od března 2017. Oceňujeme individuální přístup k našim pacientům, ochotu a flexibilitu s jakou reagují na jejich i naše potřeby, zejména pak usnadnění přechodu mezi hospitalizací a ambulantní péčí. Kontaktováním pacienta ještě za hospitalizace podporují zúročení naší i pacientovy snahy o orientaci v jeho obtížích, dosažení či udržení abstinence.


Magda Devátová VN Brno

Kontaktujte nás

Je třeba se objednat předem – telefonicky nebo e-mailem.

Kontaktní centrum
nebo

Renadi, o.p.s.
Sídlíme na ulici Bratislavská 2 (3.patro), Brno 602 00