http://hazard.renadi.cz/ https://www.NevyndamSe.cz https://www.renadi.cz/cs/1-prosince-2020-otevirame-bezplatnou-internetovou-poradnu-s-peer-konzultanty-pro-lidi-zavisle-na-navykovych-latkach-ozvat-se-mohou-i-pribuzni https://www.vicnezpronajem.cz/

KURZ: Alkohol a harm reduction

KURZ: Alkohol a harm reduction

„Mým bezprostředním cílem bylo tedy snížit riziko, které mu hrozilo, a při té příležitosti začít pracovat na vybudování vztahu, v němž se bude cítit natolik dobře, že mi bude moct důvěřovat a začít přijímat moje rady a pomoc.“

- úryvek z knihy Gabora Matého “V říši hladových duchů”

Cena kurzu: 4.100,-

akreditace MPSV č. A2021/0771-SP/PC/PP/VP - 16 hodin

V případě dotazů nás kontaktujte na: vzdelavani@renadi.cz nebo 774 825 697.

 

Harm reduction přístup a z něj vycházející způsoby práce jsou spojovány především s intervencemi pro uživatele ilegálních drog – například výměna injekčního materiálu, aplikační místnosti nebo podávání naloxonu. Avšak stejná filosofie stojí i za řadou inovativních metod a programů  pro uživatele alkoholu. Ať už to jsou nízkoprahová centra s programem řízeného pití, azylové domy s tzv. mokrým režimem, anebo psychoterapie zaměřená na snižování rizik, všude je kladen důraz na respektující, soucitný přístup a svobodu volby namísto zákazů, trestání a vyžadování abstinence. Účastníci/ce kurzu se seznámí s praktickými možnostmi využití přístupu harm reduction v celém spektru služeb, které jsou pro uživatele alkoholu určeny.

Kurz je určený zejména pro pracovníky pomáhajících profesí (sociální pracovníky, terapeuty, zdravotníky, pracovníky v sociálních službách), pedagogické pracovníky a studenty těchto oborů. Absolventi budou rozumět základním principům a filosofii HR a dostanou do rukou praktické nástroje pro práci s uživateli alkoholu. Některé z těchto nástrojů jsou použitelné i pro práci s jinými cílovými skupinami (např. v oblasti duševního zdraví, bezdomovectví, apod.).

Co se dozvíte a co si zkusíte:

 
V případě nemožnosti uspořádat kurz osobně bude kurz realizován v online formě.


Lektoři 

Roman Hloušek

psychoterapeut, sociální pracovník, lektor a supervizor. V Renadi má na starosti odborný rozvoj služeb. Oblastem závislostí se věnuje po celou svou profesní kariéru. Dlouhou dobu působil v drogových terénních programech včetně projektu podpory harm reduction v Afghánistánu. V posledních letech se zaměřuje na rozvoj harm reduction aktivit pro uživatele alkoholu. Krom soukromé terapeutické praxe spolupracuje i se správou uprchlických zařízení. 
Pavel Nepustil

psycholog, sociální pracovník a rodinný terapeut. Specializuje se na užívání drog a závislosti, je autorem knihy 
Bez léčby to jde: Přestávání s pervitinem bez odborné pomoci, která vyšla v češtině a angličtině, a spolueditorem knihy Bez podmínek: Metody psychosociální podpory pro lidi užívající drogy. Je certifikovaným trenérem a supervizorem přístupu Otevřený dialog, spoluzakladatel skupin Narativ a Zotavení Brno, člen Výjezdního týmu Zotavení Brno. Ve společnosti Renadi se podílí na rozvoji inovativní služby Krizové byty pro zotavující se uživatele alkoholu.
Více na 
http://nepustil.narativ.cz/

Hodnocení kurzu účastníky:

"Dlouho jsem nezažila tak bezvadný kurz. Hodně jsem se v něm naučila a moc děkuji lektorům za jejich připravenost a vedení. Opravdu jsem z kurzu maximálně nadšená. Bylo tam krásné propojení teorie z praxí."


Všechny aktuality

Kontaktujte nás

Na konzultaci je potřeba se předem objednat telefonicky na telefonním čísle 605 329 892
či e-mailem na renadi@renadi.cz. Pokud telefon zrovna nemůžeme zvednout, prosíme,
počkejte až se Vám ozveme zpět.


Můžete přijít i bez objednání a to v těchto časech: Po, St, Čt: 9.00-11.00 a Út 16.00-18.00.


Nemusíte si dělat starosti, která služba je pro Vás vhodná. Na první schůzce společně s naším pracovníkem prozkoumáte Vaši situaci a obtíže, a teprve poté se společně domluvíte, jaká cesta bude pro Vás nejvhodnější.

Příjem

Renadi, o.p.s.
Sídlíme na ulici Bratislavská 2 (3.patro), Brno 602 00