http://hazard.renadi.cz/ https://www.NevyndamSe.cz https://www.renadi.cz/cs/1-prosince-2020-otevirame-bezplatnou-internetovou-poradnu-s-peer-konzultanty-pro-lidi-zavisle-na-navykovych-latkach-ozvat-se-mohou-i-pribuzni https://www.vicnezpronajem.cz/

Zrodila se Unie lidí se zkušeností se závislostí

Autor: Mgr. Hana Czajkowska

 

Tisková zpráva

30. 11. 2022 se v brněnské kavárně Mezzanine konala ustavující schůze Unie lidí se zkušeností se závislostí. První krok ke vzniku Unie byl učiněn na setkání Klubu Absolvent v Ostravě 8. 10. 2022, kde vznikl manifest, který se otiskl i do aktuálních stanov Unie:

My, lidé se zkušeností se závislostí, jsme se rozhodli dnešního dne založit tuto unii, abychom pomáhali sobě i ostatním, abychom si vyměňovali zkušenosti, a abychom přispěli ke zvýšení kvality života lidí se zkušeností se závislostí, k destigmatizaci problematiky závislostí a zesílili svůj hlas v systému péče a podpory a v politice v oblasti závislostí.

Na schůzi byly schváleny stanovy Unie, dále unijní výbor ve složení: Roman Zezula z Ostravy, Ivana Dvořáková z brněnského Renadi, Oldřich Bažant z Červeného Dvora a Zuzana Nott z Prahy, předsedou byl zvolen Roman Zezula z ostravského Klubu Absolvent. Na setkání došlo také k pasování ambasadorů Unie, kterými jsou: Viktor Mravčík, ředitel výzkumu a vzdělávání společnosti Podané ruce; Pavel Nepustil, spoluzakladatel skupiny Narativ; Monika Klimková, bývalá protidrogová koordinátorka města Ostravy; Jiří Dvořáček, ředitel Psychiatrické nemocnice Červený dvůr a Jana Smiggels Kavková, předsedkyně Asociace organizací v oblasti vězeňství.

Dalším krokem Unie bude setkání nad tématy, která jsou pro peer konzultanty nejpalčivější a jedním z prvních bude bezpochyby otázka zaměstnávání peer konzultantů. Sociální služby, které podporující zotavení lidí se závislostí, zaměstnávají peer konzultanty často jen díky financím z projektů. V současné době totiž zákon o sociálních službách nezná pracovní zařazení peer konzultanta. Pokud tedy chtějí peer konzultanti pracovat v rámci sociálních služeb mimo projekty, musí absolvovat kurz pracovníka v sociálních službách, který jim ale pro práci se zkušeností není v ničem přínosný. I to je jedno z témat, o němž by mělo být díky zesílenému hlasu peer konzultantů slyšet.

 


Všechny aktuality

Kontaktujte nás

Na konzultaci je potřeba se předem objednat telefonicky na telefonním čísle 605 329 892
či e-mailem na renadi@renadi.cz. Pokud telefon zrovna nemůžeme zvednout, prosíme,
počkejte až se Vám ozveme zpět.


Můžete přijít i bez objednání a to v těchto časech: Po, St, Čt: 9.00-11.00 a Út 16.00-18.00.


Nemusíte si dělat starosti, která služba je pro Vás vhodná. Na první schůzce společně s naším pracovníkem prozkoumáte Vaši situaci a obtíže, a teprve poté se společně domluvíte, jaká cesta bude pro Vás nejvhodnější.

Příjem

Renadi, o.p.s.
Sídlíme na ulici Bratislavská 2 (3.patro), Brno 602 00