http://hazard.renadi.cz/ https://www.NevyndamSe.cz https://www.renadi.cz/cs/1-prosince-2020-otevirame-bezplatnou-internetovou-poradnu-s-peer-konzultanty-pro-lidi-zavisle-na-navykovych-latkach-ozvat-se-mohou-i-pribuzni https://www.vicnezpronajem.cz/

Dárcovství

Renadi je nezisková organizace podporovaná z veřejných zdrojů. Z obdržených dotací poskytujeme zdarma našim klientům a jejich blízkým profesionální sociální a terapeutické služby. Přesto pro rozvoj našich služeb, začleňování inovativních metod práce nebo pro zvyšování veřejného povědomí a publicity směrem k bezpečnějšímu užívání (alkoholu, návykových léků, hazardních her aj.) hledáme další zdroje. Za veškerou finanční a materiální pomoc vám děkujeme. 

Jak nás podpořit

Podpořit nás peněžitým darem můžete převodem na účet nebo po předchozí domluvě v našich prostorách na Bratislavské 2. 
Číslo účtu je: 2100321644/2010Pro platbu ze zahraničí použijte náš
IBAN: CZ5120100000002100321644
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX 

Podpořit nás můžete také skrze portál Darujme: https://www.darujme.cz/projekt/1205834.

Daňové výhody

Dárci mají ze zákona právo odečíst si hodnotu daru z daní.

Fyzické osoby

(dle § 15, odst. 1 zákona o dani z příjmu)
Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 %.

Právnické osoby

(§ 20, odst. 8 zákona o dani z příjmu)
Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit veřejně prospěšní poplatníci. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2 000 Kč.

Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost je jednou z předních strategií inovativních firem, kterým není lhostejné, co se kolem nich děje. Firma, která dobrovolně zahrne společensky odpovědné principy do svých každodenních činností, přidává na své hodnotě a buduje důvěru mezi klienty, partnery a veřejností. Podporou Renadi přispějete k rozvíjení společenské odpovědnosti v sociální oblasti.

 

V případě, že chcete potvrzení o daru, ozvěte se na e-mail: eva.johana.steinigerova@renadi.cz.

Kontaktujte nás

Konzultujte své potřeby s našimi odborníky osobně nebo online a najděte společně nejlepší řešení pro Vás - kontaktujte nás ještě dnes!

Kontaktujte nás