http://hazard.renadi.cz/ https://www.NevyndamSe.cz https://www.renadi.cz/cs/1-prosince-2020-otevirame-bezplatnou-internetovou-poradnu-s-peer-konzultanty-pro-lidi-zavisle-na-navykovych-latkach-ozvat-se-mohou-i-pribuzni https://www.vicnezpronajem.cz/

Alkohol

Léky

Hazardní hraní a online sázení

Kratom

Digitální technologie

Pornografie

-

-

-

Fakta o závislostech
a možnosti pomoci

V roce 2015 zemřelo na předávkování alkoholem 342 lidí, v roce 2016 už 415.

Každý den zemře v ČR na předávkování alkoholem jeden člověk.

Každé osmé úmrtí ve věku 15 až 64 let jde na vrub alkoholu.

V Jihomoravském kraji je až 135 tisíc osob, které škodlivě nebo rizikově pijí alkohol.

Ve městě Brně a okresu Brno-venkov škodlivě či rizikově pije alkohol zhruba 66 tisíc osob.

Rizikově pije v ČR alkohol už přes 1,5 milionu lidí, z toho 640 tisíc s vysokým rizikem vzniku závislosti.

Problém s hraním hazardních her se v ČR týká až 440 tisíc lidí.

Téměř pětina lidí v ČR si v roce 2016 vzala léky na bolest či utlumení. Mezi preferovaná opioidní analgetika patří fentanyl, morfin a tramadol.

V roce 2015 si léky se sedativním a hypnotickým účinkem či opioidní analgetika (léky na bolest) vzalo bez doporučení lékaře či lékarníka 23 % z dotázaných v celorepublikovém průzkumu NMS. Při dlouhodobém užívání těchto léků nebo braní vyšších než doporučených dávek může vzniknout závislost.

Dle Policie ČR bylo v ČR v roce 2015 spácháno celkem 19200 trestných činů pod vlivem návykových látek, z toho 76 % pod vlivem alkoholu.

Začínáme pít už jako děti. Průměrný věk konzumace první sklenice alkoholu je 12,5 roku.

U dětí pod 15 let, které pravidelně pijí, je 7x vyšší riziko rozvoje závislosti na dalších drogách.

Za posledních dvacet let vzrostl počet dětí pod 15 let, které pijí alkohol o 100 %.

V současnosti 86 % náctiletých vnímá dostupnost alkoholu jako velmi snadnou.

ČR má nejvyšší počet nejmladších konzumentů alkoholu na světě.

V roce 2016 si léky, na kterých vzniká závislost, bez lékařského doporučení opatřil každý devátý člověk ve věku 15 až 35 let.

Podle Kaliny (2008) se lidé závislí v dětství častěji setkávali s neuspokojivým nebo až traumatickým rodinným prostředím.

Jak drogy, tak závislý způsob života přispívají k potlačování posttraumatického způsobu života. Další traumatizace vzniká již samotným aktem závislosti (Kudrle, 2003)

Kontaktujte nás

Konzultujte své potřeby s našimi odborníky osobně nebo online a najděte společně nejlepší řešení pro Vás - kontaktujte nás ještě dnes!

Kontaktujte nás